EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:142:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 142, 05. kesäkuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 142

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
5. kesäkuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 615/2007, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 616/2007, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2007, Brasiliasta, Thaimaasta ja muista kolmansista maista peräisin olevaa siipikarjanlihaa koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

3

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/382/EY

 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä toukokuuta 2007, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 mukaisesti valvottavien aineiden tuontikiintiöiden määräämisestä 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2007 väliseksi ajaksi (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 2107)

12

 

 

2007/383/EY

 

*

Komission päätös, tehty 1 päivänä kesäkuuta 2007, maaseudun kehittämiseen myönnettävän yhteisön tuen vuosittaisesta jakautumisesta jäsenvaltioille 1 päivästä tammikuuta 200731 päivään joulukuuta 2013 ulottuvalla kaudella tehdyn päätöksen 2006/636/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 2274)

21

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 54/2007, annettu 22 päivänä tammikuuta 2007, tiettyjen kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun asetuksen (ETY) N:o 3030/93 muuttamisesta (EUVL L 18, 25.1.2007)

23

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top