EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:138:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 138, 30. toukokuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 138

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
30. toukokuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 580/2007, annettu 29 päivänä toukokuuta 2007, vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT 1994 -sopimus) XXVIII artiklan mukaisten neuvottelujen perusteella Euroopan yhteisön ja Brasilian välillä sekä Euroopan yhteisön ja Thaimaan välillä yhteisinä pöytäkirjamerkintöinä tehtyjen sopimusten täytäntöönpanosta sekä tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta ja täydentämisestä

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 581/2007, annettu 29 päivänä toukokuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 582/2007, annettu 29 päivänä toukokuuta 2007, asetuksessa (EY) N:o 1002/2006 markkinointivuodeksi 2006/2007 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 583/2007, annettu 29 päivänä toukokuuta 2007, asetuksen (EY) N:o 1839/95 muuttamisesta maissin ja durran tuontimäärien kirjanpitoon merkitsemisen ja asianomaisten jäsenvaltioiden toimittamien tiedonantojen osalta

7

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/360/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä toukokuuta 2007, yhteisesti hyväksyttyinä pöytäkirjamerkintöinä tehtävistä sopimuksista Euroopan yhteisön ja Brasilian liittotasavallan sekä Euroopan yhteisön ja Thaimaan kuningaskunnan välillä vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen 1994 (GATT 1994 -sopimuksen) XXVIII artiklan nojalla siipikarjanlihaa koskevien myönnytysten muuttamisesta

10

Yhteisesti hyväksytyt pöytäkirjamerkinnät Euroopan yhteisön ja Brasilian liittotasavallan välillä

12

Yhteisesti hyväksytyt pöytäkirjamerkinnät Euroopan yhteisön ja Thaimaan kuningaskunnan välillä

13

 

 

Komissio

 

 

2007/361/EY

 

*

Komission päätös, tehty 4 päivänä toukokuuta 2007, muiden maataloustuotteiden kuin sokerin ylijäämävarastojen määrittämisestä ja niiden poistamisesta aiheutuvista taloudellisista seurauksista Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisen vuoksi (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1979)

14

 

 

2007/362/EY

 

*

Komission päätös, tehty 16 päivänä toukokuuta 2007, kolmansien maiden neuvoston direktiivin 96/23/EY mukaisesti esittämien jäämiä koskevien valvontasuunnitelmien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 2004/432/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 2088)  (1)

18

 

 

2007/363/EY

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä toukokuuta 2007, ohjeista jäsenvaltioiden avustamiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 882/2004 säädetyn kokonaisvaltaisen monivuotisen kansallisen valvontasuunnitelman laatimisessa (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 2099)  (1)

24

 

 

2007/364/EY

 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä toukokuuta 2007, kukan värin osalta muuntogeenisen neilikan (Dianthus caryophyllus L.:n linja 123.2.38) markkinoille saattamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 2120)  (1)

50

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top