Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:128:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 128, 16. toukokuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 128

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
16. toukokuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 534/2007, annettu 15 päivänä toukokuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 535/2007, annettu 15 päivänä toukokuuta 2007, vilja-alalla 16 päivästä toukokuuta 2007 kannettavien tuontitullien vahvistamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 536/2007, annettu 15 päivänä toukokuuta 2007, Amerikan yhdysvalloille myönnetyn siipikarjanlihaa koskevan tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 537/2007, annettu 15 päivänä toukokuuta 2007, Aspergillus oryzae NRRL 458 käymistuotteen (Amaferm) hyväksymisestä rehun lisäaineena (1)

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 538/2007, annettu 15 päivänä toukokuuta 2007, uuden käyttötavan hyväksymisestä Enterococcus faecium DSM 7134 -valmisteelle (Bonvital) rehun lisäaineena (1)

16

 

*

Komission asetus (EY) N:o 539/2007, annettu 15 päivänä toukokuuta 2007, tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista muna- ja ovalbumiinialalla

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 540/2007, annettu 15 päivänä toukokuuta 2007, asetuksen (EY) N:o 1483/2006 muuttamisesta jäsenvaltioiden interventioelinten hallussa olevien viljojen myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla avatun pysyvän tarjouskilpailun määrien osalta

26

 

 

DIREKTIIVIT

 

*

Komission direktiivi 2007/27/EY, annettu 15 päivänä toukokuuta 2007, neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY tiettyjen liitteiden muuttamisesta etoksatsolin, indoksakarbin, mesosulfuronin, 1-metyylisyklopropeenin, MCPA:n ja MCPB:n, tolyylifluanidin ja tritikonatsolin jäämien enimmäismäärien osalta (1)

31

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/335/EY

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä maaliskuuta 2007, valtiontukijärjestelystä C 18/2006 (ex N 524/2005), jonka Italia aikoi toteuttaa pienten ja keskisuurten yritysten hyväksi (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1175)  (1)

43

 

 

2007/336/EY

 

*

Komission päätös, tehty 8 päivänä toukokuuta 2007, eräille yhteisön vertailulaboratorioille eläinten terveyden ja elävien eläinten alalla myönnettävästä yhteisön taloudellisesta tuesta vuodeksi 2007 (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1930)

45

 

 

2007/337/EY

 

*

Komission päätös, tehty 15 päivänä toukokuuta 2007, Tanskan, Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan laatimien, kalastuslupien automaattista peruuttamista rikkomistapauksissa koskevien järjestelmien hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 2036)

49

 

 

III   Euroopan unionista tehtyä sopimusta soveltamalla annetut säädökset

 

 

EUROOPAN UNIONISTA TEHDYN SOPIMUKSEN V OSASTOA SOVELTAMALLA ANNETUT SÄÄDÖKSET

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2007/338/YUTP, hyväksytty 14 päivänä toukokuuta 2007, tiettyjen Uzbekistaniin kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden voimassaolon jatkamisesta

50

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top