EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:095:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 95, 05. huhtikuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 95

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
5. huhtikuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 378/2007, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2007, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen suorien tukien vapaaehtoista mukauttamista koskevista säännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 379/2007, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 380/2007, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2007, sen vahvistamisesta, että sokerialan tuotteiden tuontitodistusten myöntämiseen tariffikiintiöissä ja etuuskohtelusopimusten mukaisesti liittyviä tiettyjä rajoja ei ole vielä saavutettu

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 381/2007, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2007, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 796/2004 ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat mainitun asetuksen IV ja IV a osastossa säädettyjä tukijärjestelmiä sekä kesannoidun maan käyttöä raaka-aineiden tuottamiseen, annetun asetuksen (EY) N:o 1973/2004 muuttamisesta

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 382/2007, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2007, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen viinituotteiden kuvauksen, nimityksen, tarjontamuodon ja suojauksen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 753/2002 muuttamisesta

12

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Neuvosto

 

 

2007/215/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä tammikuuta 2007, Euroopan puolustusviraston henkilöstösäännöistä tehdyn päätöksen 2004/676/EY muuttamisesta

21

 

 

2007/216/EY

 

*

Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä tammikuuta 2007, päätöksen 2004/677/EY muuttamisesta Euroopan puolustusviraston palvelukseen määräaikaisesti siirrettävien kansallisten asiantuntijoiden ja sotilashenkilöiden siirron vähimmäiskeston osalta

24

 

 

Komissio

 

 

2007/217/EY

 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä marraskuuta 2006, valtiontuista, jotka Ranska on toteuttanut Laboratoire national de métrologie et d’essais’n hyväksi (C24/2005) (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5477)  (1)

25

 

 

2007/218/EY

 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä maaliskuuta 2007, Euroopan kalatalousrahaston maksusitoumusmäärärahojen vuosittaisesta ohjeellisesta jäsenvaltiokohtaisesta jaosta 1 päivän tammikuuta 2007 ja 31 päivän joulukuuta 2013 väliseksi kaudeksi tehdyn päätöksen K(2006) 4332 lopullinen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1313)

37

 

 

2007/219/EY

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä maaliskuuta 2007, yhteisön rahoitusosuuden myöntämisestä Bulgariassa ja Romaniassa toteutettavalle selvitykselle salmonellan esiintyvyyden perustasosta teurassioissa (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1394)

41

 

 

2007/220/EY

 

*

Komission päätös, tehty 4 päivänä huhtikuuta 2007, päätöksen 2003/250/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse niiden väliaikaisten poikkeusten pidentämisestä, joita tehdään neuvoston direktiivin 2000/29/EY tietyistä säännöksistä Etelä-Afrikan tasavallasta peräisin olevien istutettaviksi tarkoitettujen mansikantaimien (Fragaria L.) osalta, siemeniä lukuun ottamatta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1454)

50

 

 

2007/221/EY

 

*

Komission päätös, tehty 4 päivänä huhtikuuta 2007, päätöksen 2003/249/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse niiden väliaikaisten poikkeusten pidentämisestä, joita tehdään neuvoston direktiivin 2000/29/EY tietyistä säännöksistä Chilestä peräisin olevien istutettaviksi tarkoitettujen mansikantaimien (Fragaria L.) osalta, siemeniä lukuun ottamatta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1455)

51

 

 

2007/222/EY

 

*

Komission päätös, tehty 4 päivänä huhtikuuta 2007, yhteisen kalastuspolitiikan alalla toimivan lounaisten vesialueiden neuvoa-antavan toimikunnan toimintavalmiudesta

52

 

 

2007/223/EY

 

*

Komission päätös, tehty 4 päivänä huhtikuuta 2007, Bulgarian neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaisesti esittämästä viinintuotantokykyä koskevasta selvityksestä (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1469)

53

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top