Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2007:007:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 7, 12. tammikuuta 2007


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 7

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

50. vuosikerta
12. tammikuu 2007


Sisältö

 

I   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista

Sivu

 

 

ASETUKSET

 

 

Komission asetus (EY) N:o 17/2007, annettu 11 päivänä tammikuuta 2007, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 18/2007, annettu 11 päivänä tammikuuta 2007, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 19/2007, annettu 11 päivänä tammikuuta 2007, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 20/2007, annettu 11 päivänä tammikuuta 2007, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 958/2006 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 21/2007, annettu 11 päivänä tammikuuta 2007, maidon ja maitotuotteiden vientitukien vahvistamisesta

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 22/2007, annettu 11 päivänä tammikuuta 2007, voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 23/2007, annettu 11 päivänä tammikuuta 2007, asetuksella (EY) N:o 955/2005 avatussa, Egyptistä peräisin olevan riisin tariffikiintiössä 1 päivän tammikuuta 2007 ja 8 päivän tammikuuta 2007 välisenä aikana jätettyihin tuontitodistushakemuksiin sovellettavan jakokertoimen vahvistamisesta

14

 

 

II   EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen ei ole pakollista

 

 

PÄÄTÖKSET

 

 

Komissio

 

 

2007/9/EY

 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, eläinten terveyttä koskevista suojatoimenpiteistä sian vesikulaaritautia vastaan Italiassa tehdyn komission päätöksen 2005/779/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6574)  (1)

15

 

 

2007/10/EY

 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2006, Newcastlen tautiin liittyvistä suojatoimenpiteistä Bulgariassa tehdyn päätöksen 2005/648/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6717)  (1)

17

 

 

2007/11/EY

 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2006, suunnitelman hyväksymisestä afrikkalaisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista Sardiniassa, Italiassa 2 päivänä toukokuuta 2005 tehdyn komission päätöksen 2005/362/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6718)

19

 

 

2007/12/EY

 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2006, eläinten terveyttä koskevista suojatoimenpiteistä afrikkalaista sikaruttoa vastaan Sardiniassa, Italiassa tehdyn komission päätöksen 2005/363/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6729)  (1)

21

 

 

2007/13/EY

 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2006, päätöksen 2002/459/EY mukauttamisesta Traces-tietokoneverkon yksiköitä koskevaan luetteloon Bulgarian ja Romanian liittymisen vuoksi tehtävien lisäysten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6810)  (1)

23

 

 

2007/14/EY

 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2006, päätöksen 2002/613/EY muuttamisesta Kanadan hyväksyttyjen sian keinosiemennysasemien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6812)  (1)

28

 

 

2007/15/EY

 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2006, Bulgarian ja Romanian toimittamien, elävissä eläimissä ja niistä saatavissa tuotteissa olevien jäämien ja aineiden tutkimista koskevien valvontasuunnitelmien hyväksymisestä neuvoston direktiivin 96/23/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6815)  (1)

30

 

 

2007/16/EY

 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2006, siirtymäajan toimenpiteistä Bulgariasta ja Romaniasta peräisin olevien naudoista, sioista, lampaista, vuohista ja hevoseläimistä saatujen siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäistä kauppaa varten (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6823)  (1)

31

 

 

2007/17/EY

 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2006, laitosten hyväksymistä siipikarjan ja siitosmunien yhteisön sisäistä kauppaa varten koskevien suunnitelmien hyväksymisestä neuvoston direktiivin 90/539/ETY nojalla (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6842)  (1)

33

 

 

2007/18/EY

 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2006, varosuunnitelmista suu- ja sorkkataudin torjumiseksi neuvoston direktiivin 2003/85/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6855)  (1)

36

 

 

2007/19/EY

 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2006, varosuunnitelmista klassisen sikaruton torjumiseksi neuvoston direktiivin 2001/89/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6858)  (1)

38

 

 

2007/20/EY

 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2006, yhteisön rahoitustuen myöntämisestä epidemiologisen selvityksen ja bluetongue-taudin seurantatoimien täytäntöönpanoon kyseisen taudin torjumiseksi Belgiassa, Saksassa, Ranskassa, Luxemburgissa ja Alankomaissa vuosina 2006 ja 2007 toteutettujen hätätoimenpiteiden yhteydessä (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6968)

41

 

 

2007/21/EY

 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2006, päätöksen 2005/760/EY muuttamisesta erittäin patogeeniseen lintuinfluenssaan liittyvien tiettyjen suojatoimenpiteiden ja muiden lintujen kuin siipikarjan yhteisöön tuonnin osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6969)  (1)

44

 

 

2007/22/EY

 

*

Komission päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2006, jäsenvaltioiden vuodeksi 2007 esittämien eräiden eläintautien ja TSE:iden hävittämis- ja valvontaohjelmien sekä zoonoosien torjuntaohjelmien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 2006/875/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6971)

46

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top