Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:411:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 411, 30. joulukuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal

Euroopan unionin
virallinen lehti

ISSN 1725-261X

L 411
49. vuosikerta
30 päivänä joulukuuta 2006Suomenkielinen laitos

 

Lainsäädäntö

  

Sisältö

 

Säädökset, jotka on julkaistava

 
 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1988/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2424/2001 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1989/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1083/2006 liitteen III muuttamisesta

6

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1990/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, Tšekin tasavallan, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian liittymisasiakirjan Liettuassa sijaitsevaa Ignalinan ydinvoimalaitosta koskevan pöytäkirjan N:o 4 täytäntöönpanosta Ignalina-ohjelma

10

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1991/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, maataloustuotteiden luonnonmukaisesta tuotantotavasta ja siihen viittaavista merkinnöistä maataloustuotteissa ja elintarvikkeissa annetun asetuksen (ETY) N:o 2092/91 muuttamisesta (1)

18

 
  

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 
  

Neuvosto

  

2006/1006/EY

 
 

*

Neuvoston päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Grönlannin maakuntahallituksen välisen kalastuskumppanuussopimuksen väliaikaista soveltamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

27

 
  

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset

 
 

*

Neuvoston päätös 2006/1007/YOS, tehty 21 päivänä joulukuuta, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä tehdyn päätöksen 2001/886/YOS muuttamisesta

78

 
 

(1)

ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

 FISäädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liittyviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.


Top