Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:367:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 367, 22. joulukuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 367

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
22. joulukuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1941/2006, annettu 11 päivänä joulukuuta 2006, eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2007

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1942/2006, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, eurooppalaisten satelliittinavigointiohjelmien hallintorakenteista annetun asetuksen (EY) N:o 1321/2004 muuttamisesta

18

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1943/2006, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, Galileo-yhteisyrityksen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 876/2002 muuttamisesta

21

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1944/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun asetuksen (EY) N:o 1698/2005 muuttamisesta

23

 

*

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1945/2006, annettu 11 päivänä joulukuuta 2006, edunsaajaryhmien, korvausten antamista koskevien edellytysten ja sellaisten korvausmäärien määrittämisestä, jotka voidaan myöntää säännöllisesti päivystämään joutuville virkamiehille, annetun asetuksen (ETY, Euratom, EHTY) N:o 495/77 muuttamisesta

25

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1946/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

26

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1947/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

28

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1948/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, sellaisenaan vietävien siirappien ja tiettyjen muiden sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

30

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1949/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 958/2006 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

32

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1950/2006, annettu 13 päivänä joulukuuta 2006, hevoseläinten hoidossa keskeisten aineiden luettelon laatimisesta eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY mukaisesti ( 1 )

33

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1951/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 753/2002 muuttamisesta puisissa astioissa käsiteltyjen viinien tarjontamuodon osalta

46

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1952/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta

49

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1953/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

53

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1954/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

56

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1955/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, vilja-alan tuotantotukien vahvistamisesta

58

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1956/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

59

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1957/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

61

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1958/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

63

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1959/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

65

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1960/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 935/2006 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

67

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

EY–Turkki-assosiaationeuvoston päätös N:o 2/2006 tehty 17 päivänä lokakuuta 2006, maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä tehdyn päätöksen N:o 1/98 pöytäkirjan 1 ja 2 muuttamisesta

68

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston päätös 2006/1000/YUTP, tehty 11 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan unionin osallistumisesta käsiaseiden ja kevyiden aseiden epävakauttavan keskittymisen ja leviämisen torjumiseen hyväksytyn yhteisen toiminnan 2002/589/YUTP täytäntöönpanosta Latinalaisessa Amerikassa ja Karibian alueella

77

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission päätös 2006/944/EY, tehty 14 päivänä joulukuuta 2006, neuvoston päätöksen 2002/358/EY nojalla yhteisölle ja sen jäsenvaltioille Kioton pöytäkirjan mukaisesti sallittujen päästötasojen määrittämisestä ( EUVL L 358, 16.12.2006 )

80

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top