Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:365:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 365, 21. joulukuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 365

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
21. joulukuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1909/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Japanista peräisin olevien televisiokamerajärjestelmien tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 2042/2000 liitteen muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1910/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Japanista peräisin olevien televisiokamerajärjestelmien tuonnissa neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen

7

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1911/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Algeriasta, Valko-Venäjältä, Venäjältä ja Ukrainasta peräisin olevan urean ja ammoniumnitraatin liuosseoksen tuonnissa asetuksen (EY) N:o 384/96 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen

26

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1912/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

50

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1913/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, maatalouden euromääräisen valuuttajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maatalousalalla ja eräiden asetusten muuttamisesta

52

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1914/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1405/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

64

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1915/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, yhteisön ennakkotarkkailun jatkamisesta tietyistä kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen rauta- ja terästuotteiden tuonnin osalta

76

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1916/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, eräisiin Albaniasta peräisin oleviin kaloihin ja kalastustuotteisiin sovellettavien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoimisesta

78

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1917/2006, annettu 19 päivänä joulukuuta 2006, vilja- ja riisialan tuonti- ja vientitodistusten järjestelmän soveltamista koskevista erityisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetun komission asetuksen (EY) N:o 1342/2003 muuttamisesta

82

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1918/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, Tunisiasta peräisin olevan oliiviöljyn tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista

84

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2006, El Salvadorin tasavallalle myönnettävästä oikeudesta kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevaan erityiseen kannustusmenettelyyn 1 päivän tammikuuta 2007 jälkeen

86

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

2006/979/YUTP
Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EUPM/1/2006, tehty 5 päivänä joulukuuta 2006, Bosnia ja Hertsegovinassa toteutettavan Euroopan unionin poliisioperaation (EUPM) johtajan/poliisikomentajan toimeksiannon jatkamisesta

87

 

*

2006/980/YUTP
Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös EUPT/2/2006, tehty 12 päivänä joulukuuta 2006, Kosovossa oikeusvaltion alalla ja mahdollisilla muilla aloilla mahdollisesti toteutettavaa EU:n kriisinhallintaoperaatiota varten asetetun EU:n suunnitteluryhmän (EUPT Kosovo) johtajan toimeksiannon jatkamisesta

88

 

 

 

*

Huomautus lukijalle(katso kansilehden kolmas sivu)

s3

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top