EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:358:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 358, 16. joulukuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 358

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
16. joulukuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1856/2006, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1857/2006, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006, perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta maataloustuotteiden tuottamisen alalla toimiviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin sekä asetuksen (EY) N:o 70/2001 muuttamisesta

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1858/2006, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006, tarjouskilpailun avaamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina yhteisössä

22

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1859/2006, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006, kiinteän korvauksen vahvistamisesta maatalouden kirjanpidon tietoverkkoon liittyvää maatilailmoitusta kohden tilikaudeksi 2007

30

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1860/2006, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006, kirjanpitotilojen valinnasta maatilojen tulojen selvittämistä varten annetun asetuksen (ETY) N:o 1859/82 muuttamisesta

31

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1861/2006, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006, maatilailmoituksesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2237/77 muuttamisesta

33

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1862/2006, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006, toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 622/2003 muuttamisesta ( 1 )

36

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1863/2006, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006, voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista 22. yksittäistä tarjouskilpailua varten

38

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1864/2006, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006, kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista 22. yksittäistä tarjouskilpailua varten

40

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1865/2006, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006, voiöljyn tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 22. yksittäisessä tarjouskilpailussa

42

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1866/2006, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006, voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 54. yksittäistä tarjouskilpailua varten

43

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1867/2006, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006, vilja-alalla 16 päivästä joulukuuta 2006 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta

44

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1868/2006, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006, Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtioista) peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja niiden jalostamisessa saatuihin tavaroihin sovellettavasta järjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2286/2002 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alalla annetun asetuksen (EY) N:o 2247/2003 muuttamisesta

47

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1869/2006, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton maataloustuotteiden kauppaa koskevassa sopimuksessa määrätyn, yli 160 kilogramman painoisten elävien Sveitsistä peräisin olevien nautaeläinten tuontitariffikiintiön soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2172/2005 muuttamisesta

49

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan yhteisön ja Barbadosin, Belizen, Kongon tasavallan, Fidžin tasavallan, Guyanan tasavallan, Norsunluurannikon tasavallan, Jamaikan, Kenian tasavallan, Madagaskarin tasavallan, Malawin tasavallan, Mauritiuksen tasavallan, Mosambikin tasavallan, Surinamen tasavallan, Saint Kitts ja Nevisin, Swazimaan kuningaskunnan, Tansanian yhdistyneen tasavallan, Trinidadin ja Tobagon tasavallan, Ugandan tasavallan, Sambian tasavallan ja Zimbabwen tasavallan välisen ruokosokeriin toimitusjaksolla 2005/2006 sovellettavia takuuhintoja koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona sekä Euroopan yhteisön ja Intian tasavallan välisten ruokosokeriin toimitusjaksolla 2005/2006 sovellettavia takuuhintoja koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona

51

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 17 päivänä marraskuuta 2006, ITER-hankkeen yhteisestä toteutuksesta vastaavan fuusioenergia-alan kansainvälisen ITER-organisaation perustamista koskevan sopimuksen ja ITER-hankkeen yhteisestä toteutuksesta vastaavan fuusioenergia-alan kansainvälisen ITER-organisaation erioikeuksia ja vapauksia koskevan sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5557)

60

Sopimus ITER-hankkeen yhteisestä toteutuksesta vastaavan fuusioenergia-alan kansainvälisen ITER-organisaation perustamisesta

62

Sopimus ITER-Hankkeen yhteisestä toteutuksesta vastaavan fuusioenergia-alan kansainvälisen ITER-organisaation erioikeuksista ja vapauksista

82

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 2006, neuvoston päätöksen 2002/358/EY nojalla yhteisölle ja sen jäsenvaltioille Kioton pöytäkirjan mukaisesti sallittujen päästötasojen määrittämisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6468)

87

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top