Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:355:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 355, 15. joulukuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 355

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
15. joulukuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1839/2006, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, Euroopan yhteisön ja Argentiinan tasavallan välillä GATT 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 6 kohdan perusteella kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen täytäntöönpanosta sekä tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta ja täydentämisestä

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1840/2006, annettu 11 päivänä joulukuuta 2006, lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Intiasta peräisin olevien puuvillan tyyppisten vuodeliinavaatteiden tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 74/2004 muuttamisesta

4

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1841/2006, annettu 14 päivänä joulukuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

6

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1842/2006, annettu 14 päivänä joulukuuta 2006, maidon ja maitotuotteiden vientitukien vahvistamisesta

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1843/2006, annettu 14 päivänä joulukuuta 2006, voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1844/2006, annettu 14 päivänä joulukuuta 2006, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

14

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1845/2006, annettu 13 päivänä joulukuuta 2006, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten sillin kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla V b, VI a N (EY:n vedet) ja VI b

17

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1846/2006, annettu 13 päivänä joulukuuta 2006, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten makrillin kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla II a (muut kuin EY:n vedet), V b (EY:n vedet), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII ja XIV

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1847/2006, annettu 13 päivänä joulukuuta 2006, eräiden horisontaalisten asetusten mukauttamisesta yhteisen maatalouspolitiikan alalla Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

21

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1848/2006, tehty 14 päivänä joulukuuta 2006, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksen yhteydessä esiintyvistä sääntöjenvastaisuuksista ja aiheettomasti maksettujen määrien takaisinperinnästä sekä tätä alaa koskevan tiedotusjärjestelmän järjestämisestä ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 595/91 kumoamisesta

56

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1849/2006, annettu 14 päivänä joulukuuta 2006, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta annetun asetuksen (EY) N:o 2032/2003 muuttamisesta ( 1 )

63

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1850/2006, annettu 14 päivänä joulukuuta 2006, humalan ja humalatuotteiden varmentamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

72

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1851/2006, annettu 14 päivänä joulukuuta 2006, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2092/91 liitteen I muuttamisesta tavanomaisesti tuotetun rehun käytön osalta vuodenaikojen mukaisen laitumelta toiselle siirtymisen aikana

88

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1852/2006, annettu 14 päivänä joulukuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 935/2006 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

89

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1853/2006, annettu 14 päivänä joulukuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 936/2006 tarkoitetun tavallisen vehnän vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

90

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 28 päivänä marraskuuta 2006, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi kirjeenvaihtona tehdyn Euroopan yhteisön ja Argentiinan tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä

91

Sopimus tehty kirjeenvaihtona Euroopan yhteisön ja Argentiinan tasavallan välillä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittujen myönnytysten muuttamisesta niiden Euroopan yhteisöön liittymisen vuoksi

92

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 2006, päätöksen 2006/698/EY muuttamisesta sen soveltamisajan pidentämisen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5783)  ( 1 )

95

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 2006 Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä yhteisörahoituksen ulkopuolelle (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5993)

96

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 2006 vuonna 2003 ja 2004 aloitettujen Prunus domestica -lajin ja Malus Mill. -suvun lisäys- ja taimiaineistoa koskevien yhteisön vertailukokeiden ja -määritysten jatkamisesta vuonna 2007 neuvoston direktiivin 92/34/ETY mukaisesti

103

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 2006, vuonna 2005 aloitettujen Asparagus officinalis L. -lajin siemeniä ja lisäysaineistoa koskevien yhteisön vertailukokeiden ja testien jatkamisesta vuonna 2007 neuvoston direktiivin 2002/55/EY mukaisesti ( 1 )

104

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 2006, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen XII lisäyksen B muuttamisesta Puolan tiettyjen liha-, kala- ja maitoalan laitosten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6498)  ( 1 )

105

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta rahoitettuja varainhoitovuoden 2003 menoja koskevien, Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan eräiden maksajavirastojen tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6506)

107

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top