Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:349:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 349, 12. joulukuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 349

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
12. joulukuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1817/2006, annettu 11 päivänä joulukuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1818/2006, annettu 11 päivänä joulukuuta 2006, kaliumkloridia koskevan määrällisen rajoituksen hallinnointijärjestelmän täytäntöönpanosta Valko-Venäjältä peräisin olevan kaliumkloridin tuonnissa sovellettavien polkumyyntitoimenpiteiden yhteydessä

3

 

*

Komission direktiivi 2006/130/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/82/EY täytäntöönpanosta perusteiden vahvistamiseksi poikkeusten myöntämiselle eläinlääkemääräyksen vaatimuksesta, tuotantoeläimille tarkoitettujen tiettyjen eläinlääkkeiden osalta ( 1 )

15

 

*

Komission direktiivi 2006/131/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 2006, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta metamidofossin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ( 1 )

17

 

*

Komission direktiivi 2006/132/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 2006, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta prosymidonin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ( 1 )

22

 

*

Komission direktiivi 2006/133/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 2006, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta flusilatsolin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ( 1 )

27

 

*

Komission direktiivi 2006/134/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 2006, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta fenarimolin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ( 1 )

32

 

*

Komission direktiivi 2006/135/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 2006, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta karbendatsiimin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ( 1 )

37

 

*

Komission direktiivi 2006/136/EY, annettu 11 päivänä joulukuuta 2006, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta dinokappin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena ( 1 )

42

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä marraskuuta 2006, Norjan osallistumisesta Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen toimintaan Euroopan yhteisön ja Norjan välillä tehdyssä sopimuksessa määrätyn Norjan rahoitusosuuden tarkistamista koskevan Euroopan yhteisön ja Norjan välisen sopimuksen tekemisestä

47

Euroopan yhteisön ja Norjan välinen Sopimus Norjan osallistumisesta Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskuksen toimintaan Euroopan yhteisön ja Norjan välillä tehdyssä sopimuksessa määrätyn Norjan rahoitusosuuden tarkistamisesta

49

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 11 päivänä joulukuuta 2006, päätöksen 2002/887/EY voimassaoloajan jatkamisesta Japanista peräisin olevien Chamaecyparis Spach-, Juniperus L.- ja Pinus L. -sukujen luonnollisesti tai keinotekoisesti kääpiöityjen kasvien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5997)

51

 

*

Komission päätös, tehty 11 päivänä joulukuuta 2006, poikkeuksen myöntämisestä Kroatiasta tai entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevia muita Vitis L. -suvun kasveja kuin hedelmiä koskeviin neuvoston direktiivin 2000/29/EY tiettyihin säännöksiin (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6365)

52

 

*

Komission päätös, tehty 11 päivänä joulukuuta 2006, yhteisön rahoitusosuuden vahvistamisesta bluetongue-taudin torjuntaa koskevista hätätoimenpiteistä Ranskassa vuosina 2004 ja 2005 aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6382)

56

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2006/918/YUTP, hyväksytty 11 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan unionin suunnitteluryhmän (EUPT Kosovo) asettamisesta Kosovossa oikeusvaltion alalla ja mahdollisilla muilla aloilla mahdollisesti toteutettavaa EU:n kriisinhallintaoperaatiota varten hyväksytyn yhteisen toiminnan 2006/304/YUTP muuttamisesta ja voimassaolon jatkamisesta

57

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston yhteinen toiminta 2006/867/YUTP, hyväksytty 30 päivänä marraskuuta 2006, Euroopan unionin tarkkailuvaltuuskunnan (EUMM) toimeksiannon jatkamisesta ja muuttamisesta ( EUVL L 335, 1.12.2006 )

59

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top