Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:302:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 302, 01. marraskuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 302

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
1. marraskuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1623/2006, annettu 17 päivänä lokakuuta 2006, yksipuolisista siirtymäkauden toimenpiteistä yhteisön tariffikiintiön avaamiseksi tietyille Sveitsistä peräisin oleville maataloustuotteille annetun asetuksen (EY) N:o 7/2005 kumoamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1624/2006, annettu 31 päivänä lokakuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1625/2006, annettu 31 päivänä lokakuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 1002/2006 markkinointivuodeksi 2006/2007 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1626/2006, annettu 31 päivänä lokakuuta 2006, vilja-alalla 1 päivästä marraskuuta 2006 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1627/2006, annettu 24 päivänä lokakuuta 2006, asetuksen (EY) N:o 794/2004 muuttamisesta valtiontuen vakioilmoituslomakkeen osalta

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1628/2006, annettu 24 päivänä lokakuuta 2006, perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta kansalliseen alueelliseen investointitukeen ( 1 )

29

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1629/2006, annettu 31 päivänä lokakuuta 2006, eräissä jäsenvaltioissa toteutettavista muna- ja siipikarja-alan poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1010/2006 muuttamisesta

41

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1630/2006, annettu 31 päivänä lokakuuta 2006, tiettyjen Sveitsistä peräisin olevien maataloustuotteiden tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä asetuksen (EY) N:o 851/95 kumoamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 933/2002 muuttamisesta

43

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1631/2006, annettu 31 päivänä lokakuuta 2006, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten kielikampelan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla III a, III b, c ja d (EY:n vedet)

45

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 31 päivänä lokakuuta 2006, luvan antamisesta jäsenvaltioille toteuttaa väliaikaisesti Egyptiä koskevia kiireellisiä toimenpiteitä Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith -taudinaiheuttajan leviämisen estämiseksi tehdyn päätöksen 2004/4/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5109)

47

 

*

Komission päätös, tehty 31 päivänä lokakuuta 2006, päätöksen 2005/359/EY muuttamisesta niiltä osin kuin se koskee Yhdysvalloista peräisin olevien kuorellisten tammitukkien (Quercus L.) purkaussatamia (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 5142)

49

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top