EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:275:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 275, 06. lokakuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 275

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
6. lokakuuta 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1472/2006, annettu 5 päivänä lokakuuta 2006, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta ja Vietnamista peräisin olevien sellaisten jalkineiden tuonnissa, joiden päälliset ovat nahkaa, ja kyseisessä tuonnissa käyttöön otetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1473/2006, annettu 5 päivänä lokakuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

42

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1474/2006, annettu 5 päivänä lokakuuta 2006, asetuksen (EY) N:o 2771/1999 ja (EY) N:o 1898/2005 muuttamisesta myyntiin pantavan interventiovoin varastoon saapumisen osalta

44

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1475/2006, annettu 5 päivänä lokakuuta 2006, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

45

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1476/2006, annettu 5 päivänä lokakuuta 2006, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 958/2006 säädettyä pysyvää tarjouskilpailua varten

47

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1477/2006, annettu 5 päivänä lokakuuta 2006, vilja-alan tuotantotukien vahvistamisesta

48

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1478/2006, annettu 5 päivänä lokakuuta 2006, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 936/2006 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

49

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1479/2006, annettu 5 päivänä lokakuuta 2006, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1421/2006 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

50

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä syyskuuta 2006, yhteisön rahoitusosuuden myöntämisestä jäsenvaltioissa toteutettavalle selvitykselle salmonellan esiintyvyyden perustasosta teurassioissa (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4306)

51

 

*

Komission päätös, tehty 4 päivänä lokakuuta 2006, määrärahojen lopullisesta jaosta jäsenvaltioittain tietyille hehtaarimäärille varainhoitovuonna 2006 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaisen viiniviljelmien rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen toteuttamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 4348)

62

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston päätös 2006/670/YUTP, tehty 5 päivänä lokakuuta 2006, uuden Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Keski-Aasiaan

65

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2006/671/YUTP, hyväksytty 5 päivänä lokakuuta 2006, entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokasta täytäntöönpanoa tukevia lisätoimenpiteitä koskevan yhteisen kannan 2004/694/YUTP voimassaolon jatkamisesta

66

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäinen sopimus vuosia 2008–2013 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan yhteisön avun rahoituksesta AKT–EY-kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämisestä EY:n perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille ( EUVL L 247, 9.9.2006 )

67

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top