EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:195:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 195, 15. heinäkuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 195

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
15. heinäkuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1086/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, euron ja euron käyttöön ottavien jäsenvaltioiden valuuttojen välisistä muuntokursseista annetun asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1087/2006, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

2

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1088/2006, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2006, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Puolan interventioelimen hallussa olevan maissin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla annetun asetuksen (EY) N:o 1164/2005 muuttamisesta tarjouskilpailun kattaman määrän osalta

4

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1089/2006, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 30 artiklassa tarkoitetun erityisen tislaustoimenpiteen aloittamisesta Espanjassa tiettyjen viinien osalta

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1090/2006, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 30 artiklassa tarkoitetun erityisen tislaustoimenpiteen aloittamisesta Kreikassa tiettyjen viinien osalta

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1091/2006, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2006, muiden jäsenvaltioiden kuin Tanskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan lipun alla purjehtivien alusten tuulenkalan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueella II a (EY:n vedet), III a ja IV (EY:n vedet)

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1092/2006, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2006, voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista 13. yksittäistä tarjouskilpailua varten

11

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1093/2006, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2006, kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun mukaista 13. yksittäistä tarjouskilpailua varten

13

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1094/2006, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2006, voin enimmäisostohintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 796/2006 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun yhteydessä järjestetyssä 3. yksittäisessä tarjouskilpailussa

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1095/2006, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2006, voiöljyn tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2005 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 13. yksittäisessä tarjouskilpailussa

16

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1096/2006, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2006, asetuksen (EY) N:o 796/2006 muuttamisesta niitä jäsenvaltioita koskevan luettelon osalta, joissa voin interventio-ostot tarjouskilpailulla ovat avoinna 31 päivänä elokuuta 2006 päättyvän kauden ajan

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1097/2006, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2006, voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 45. yksittäistä tarjouskilpailua varten

18

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1098/2006, annettu 14 päivänä heinäkuuta 2006, 16 päivästä heinäkuuta 2006 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

19

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä kesäkuuta 2006, maaseudun kehittämiseen myönnettävän yhteisön tuen määrästä 1 päivästä tammikuuta 200731 päivän joulukuuta 2013 ulottuvalla kaudella, sen jakautumisesta eri vuosille ja lähentymistavoitealueille keskitettävästä vähimmäismäärästä

22

 

*

Neuvoston päätös, tehty 4 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean suomalaisen jäsenen nimeämisestä

24

 

*

Neuvoston päätös, tehty 11 päivänä heinäkuuta 2006, perustamissopimuksen 122 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhtenäisvaluutan käyttöönottamisesta Sloveniassa 1 päivänä tammikuuta 2007

25

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top