EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:120:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 120, 05. toukokuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 120

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
5. toukokuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 683/2006, annettu 27 päivänä helmikuuta 2006, vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisen, Euroopan yhteisön ja Thaimaan kuningaskunnan välillä kirjeenvaihtona tehdyn, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamista niiden Euroopan unioniin liittymisen myötä koskevan sopimuksen täytäntöönpanosta sekä tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta ja täydentämisestä

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 684/2006, annettu 4 päivänä toukokuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 685/2006, annettu 4 päivänä toukokuuta 2006, melassin 5 päivästä toukokuuta 2006 sovellettavien edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta sokerialalla

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 686/2006, annettu 4 päivänä toukokuuta 2006, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 687/2006, annettu 4 päivänä toukokuuta 2006, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1138/2005 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 25. osittaista tarjouskilpailua varten

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 688/2006, tehty 4 päivänä toukokuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden III ja XI muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden seurannasta ja nautaeläinten erikseen määritellystä riskiaineksesta Ruotsissa ( 1 )

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 689/2006, annettu 4 päivänä toukokuuta 2006, viinialan vientitodistusten antamisesta

11

 

 

Komission asetus (EY) N:o 690/2006, annettu 4 päivänä toukokuuta 2006, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 691/2006, annettu 4 päivänä toukokuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 1058/2005 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 692/2006, annettu 4 päivänä toukokuuta 2006, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1059/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 693/2006, annettu 4 päivänä toukokuuta 2006, durran tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2094/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

16

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä helmikuuta 2006, vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukaisen, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamista niiden Euroopan unioniin liittymisen myötä koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan yhteisön ja Thaimaan kuningaskunnan välillä

17

Vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT-sopimus) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan mukainen kirjeenvaihtona tehtävä sopimus Euroopan yhteisön ja Thaimaan kuningaskunnan välillä Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan myönnytysluetteloissa mainittavien myönnytysten muuttamisesta niiden liittyessä Euroopan unioniin

19

 

*

Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä huhtikuuta 2006, Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välisen tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden tunnustamista ja täytäntöönpanoa siviili- ja kauppaoikeuden alalla koskevan sopimuksen tekemisestä

22

 

*

Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä huhtikuuta 2006, Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välisen oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiantoa jäsenvaltioissa siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa koskevan sopimuksen tekemisestä

23

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 2006, päätöksen 2003/526/EY muuttamisesta tietyissä jäsenvaltioissa sovellettavien klassisen sikaruton torjuntatoimenpiteiden jatkamisen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 1719)  ( 1 )

24

 

*

Komission päätös, tehty 4 päivänä toukokuuta 2006, eräistä Saksassa ilmenevän klassisen sikaruton vastaisista suojatoimenpiteistä tehdyn päätöksen 2006/274/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 1897)  ( 1 )

25

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 171/2005, annettu 31 päivänä tammikuuta 2005, lisätullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 2193/2003 muuttamisesta ja sen soveltamisen keskeyttämisestä ( EUVL L 28, 1.2.2005 )

27

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top