EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:107:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 107, 20. huhtikuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 107

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
20. huhtikuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 604/2006, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 605/2006, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2006, tiettyjen luonnonvaraisten eläin- ja kasvilajien yksilöiden yhteisöön tuonnin kieltämisestä toistaiseksi annetun komission asetuksen (EY) N:o 349/2003 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 606/2006, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten rehuksi tarkoitetun rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen tuen ja mainitun rasvattoman maitojauheen myynnin osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2799/1999 muuttamisesta

23

 

*

Komission asetus (EY) N:o 607/2006, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2006, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan piin tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 398/2004 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä piin tuonnilla Korean tasavallasta, riippumatta siitä, onko sen alkuperämaaksi ilmoitettu Korean tasavalta, koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

24

 

*

Komission asetus (EY) N:o 608/2006, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2006, asetuksen (EY) N:o 1060/2005 muuttamisesta Slovakian interventioelimen hallussa olevan vehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun määrän osalta

27

 

*

Komission asetus (EY) N:o 609/2006, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2006, asetuksen (EY) N:o 1374/2005 muuttamisesta Slovakian interventioelimen hallussa olevan ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun määrän osalta

28

 

*

Komission asetus (EY) N:o 610/2006, annettu 18 päivänä huhtikuuta 2006, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

29

 

 

Komission asetus (EY) N:o 611/2006, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2006, tuontitodistusten myöntämisestä ruokosokerille tietyissä tariffikiintiöissä ja tiettyjen etuuskohtelusopimusten mukaisesti

35

 

 

Komission asetus (EY) N:o 612/2006, annettu 19 päivänä huhtikuuta 2006, tiettyihin alppi- ja vuoristorotuihin kuuluvien muiden kuin teuraseläimiksi tarkoitettujen sonnien, lehmien ja hiehojen tuonnista huhtikuussa 2006 jätettyjen tuontioikeushakemusten hyväksyttävyydestä

37

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 7 päivänä huhtikuuta 2006, komission hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä

38

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä huhtikuuta 2006, päätöksen 2004/639/EY muuttamisesta Kroatian osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 1541)  ( 1 )

42

 

*

Komission päätös, tehty 12 päivänä huhtikuuta 2006, komission päätöksen 2006/135/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse alueiden A ja B muodostamisesta tietyissä jäsenvaltioissa erittäin patogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkausten vuoksi (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 1583)  ( 1 )

44

 

 

Euroopan keskuspankki

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2006, eurojärjestelmän euromääräisten varannonhoitopalvelujen tarjoamisesta euroalueen ulkopuolisten maiden keskuspankeille, euroalueen ulkopuolisille maille sekä kansainvälisille järjestöille (EKP/2006/4)

54

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top