Help Print this page 

Document L:2006:105:TOC

Title and reference
Euroopan unionin virallinen lehti, L 105, 13. huhtikuuta 2006

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
Text
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 105

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
13. huhtikuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 562/2006, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö)

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 563/2006, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2006, Euroopan yhteisön ja Salomonsaarten välisen Salomonsaarten edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevan kumppanuussopimuksen tekemisestä

33

Kumppanuussopimus Euroopan yhteisön ja Salomonsaarten välisestä Salomonsaarten edustalla harjoitettavasta kalastuksesta

34

 

*

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/24/EY, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2006, yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten viestintäverkkojen yhteydessä tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttämisestä ja direktiivin 2002/58/EY muuttamisesta

54

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2028/2004, annettu 16 päivänä marraskuuta 2004, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä tehdyn päätöksen 94/728/EY, Euratom soveltamisesta annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 muuttamisesta (EUVL L 352, 27.11.2004)

64

 

*

Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/35/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, alusten aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta ja säännösten rikkomisista määrättävistä seuraamuksista (EUVL L 255, 30.9.2005)

65

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top