EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:066:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 66, 08. maaliskuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 66

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
8. maaliskuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 395/2006, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 396/2006, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 397/2006, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 373/2006 vahvistettujen sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta

5

 

*

Komission direktiivi 2006/27/EY, annettu 3 päivänä maaliskuuta 2006, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen jarrulaitteista annetun neuvoston direktiivin 93/14/ETY, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen lakisääteisistä merkinnöistä annetun neuvoston direktiivin 93/34/ETY, kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen suurimmasta rakenteellisesta nopeudesta, moottorin suurimmasta vääntömomentista ja suurimmasta nettotehosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/1/EY sekä kaksi- ja kolmipyöräisten moottoriajoneuvojen tietyistä osista ja ominaisuuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 97/24/EY muuttamisesta niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ( 1 )

7

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

AKT–EY-suurlähettiläskomitean päätös N:o 8/2005, tehty 20 päivänä heinäkuuta 2005, yritysten kehittämiskeskuksen perussäännöistä ja työjärjestyksestä

16

 

*

Neuvoston päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 2005, Euroopan yhteisön sekä Bulgarian tasavallan ja Romanian välisten eräiden viinien kaupassa sovellettavia vastavuoroisia etuusmyönnytyksiä koskevien sopimusten tekemisestä kirjeenvaihtona ja asetuksen (EY) N:o 933/95 muuttamisesta

21

Euroopan yhteisön ja Bulgarian tasavallan välinen eräiden viinien kaupassa sovellettavia vastavuoroisia etuusmyönnytyksiä koskeva kirjeenvaihtona tehty sopimus

24

Euroopan yhteisön ja Romanian välinen eräiden viinien kaupassa sovellettavia vastavuoroisia etuusmyönnytyksiä koskeva kirjeenvaihtona tehty sopimus

30

 

*

Neuvoston päätös, tehty 21 päivänä helmikuuta 2006, Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä siitä, että niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003 ja Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2725/2000 säännökset ulotetaan koskemaan Tanskaa

37

Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välinen sopimus niistä perusteista ja menettelyistä, joilla ratkaistaan Tanskassa tai jossakin muussa Euroopan unionin jäsenvaltiossa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, sekä Eurodac-järjestelmästä sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi

38

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 28 päivänä helmikuuta 2006, Itävallan pyytämän poikkeuksen myöntämisestä vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta annetun neuvoston direktiivin 91/676/ETY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 590)

44

 

*

Komission päätös, tehty 1 päivänä maaliskuuta 2006, rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti lattian ja pihan päällysteiden osalta tehdyn päätöksen 97/808/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 553)  ( 1 )

47

 

*

Komission päätös, tehty 1 päivänä maaliskuuta 2006, yhteisen kalastuspolitiikan alalla toimivan Itämeren alueellisen neuvoa-antavan toimikunnan toimintavalmiudesta

50

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top