Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:055:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 55, 25. helmikuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 55

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
25. helmikuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 337/2006, annettu 24 päivänä helmikuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 338/2006, annettu 24 päivänä helmikuuta 2006, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 339/2006, annettu 24 päivänä helmikuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen XI muuttamisesta elävien nautaeläinten sekä nautaeläimistä, lampaista ja vuohista peräisin olevien tuotteiden tuontia koskevien sääntöjen osalta ( 1 )

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 340/2006, annettu 24 päivänä helmikuuta 2006, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1255/1999 voin ja kerman yksityiselle varastoinnille tarkoitetun tuen vahvistamisesta sekä asetuksesta (EY) N:o 2771/1999 poikkeamisesta

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 341/2006, annettu 24 päivänä helmikuuta 2006, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädettyjen työtapaturmia ja työhön liittyviä terveysongelmia koskevien vuoden 2007 lisäkysymysten määrittelystä ja asetuksen (EY) N:o 384/2005 muuttamisesta ( 1 )

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 342/2006, annettu 24 päivänä helmikuuta 2006, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polyesterikatkokuitujen tuonnissa annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 428/2005 liittyvän uutta viejää koskevan tarkastelun vireillepanosta, yhden kyseisen maan viejän tuotteiden tuontiin sovellettavan tullin kumoamisesta ja tällaisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 343/2006, annettu 24 päivänä helmikuuta 2006, voin ostoista eräissä jäsenvaltioissa 1 päivän maaliskuuta 2006 ja 31 päivän elokuuta 2006 välisenä aikana

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 344/2006, annettu 24 päivänä helmikuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

18

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä helmikuuta 2006, maaseudun kehittämistä koskevista yhteisön strategisista suuntaviivoista (ohjelmakausi 2007–2013)

20

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä helmikuuta 2006, Kroatian liittymiskumppanuuden periaatteista, ensisijaisista tavoitteista ja ehdoista ja päätöksen 2004/648/EY kumoamisesta

30

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä helmikuuta 2006, eräistä Malesian niemimaalta ja Australiasta lähtöisin olevia hedelmälepakoita, koiria ja kissoja koskevista suojatoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 417)  ( 1 )

44

 

*

Komission päätös tehty 24 päivänä helmikuuta 2006, ennalta ehkäisevien rokotusten käyttöönotosta erittäin patogeenista H5N1-lintuinfluenssaa vastaan ja siihen liittyvistä siirtämistä koskevista säännöksistä Alankomaissa (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 630)

47

 

*

Komission päätös, tehty 24 päivänä helmikuuta 2006, ennalta ehkäisevien rokotusten käyttöönotosta erittäin patogeenista H5N1-lintuinfluenssaa vastaan ja siihen liittyvistä siirtämistä koskevista säännöksistä Ranskassa (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 632)

51

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top