Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:040:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 40, 11. helmikuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 40

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
11. helmikuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 239/2006, annettu 10 päivänä helmikuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 240/2006, annettu 10 päivänä helmikuuta 2006, toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 622/2003 muuttamisesta ( 1 )

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 241/2006, annettu 10 päivänä helmikuuta 2006, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön annetun asetuksen (EY) N:o 1004/2001 muuttamisesta

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 242/2006, annettu 10 päivänä helmikuuta 2006, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 243/2006, annettu 10 päivänä helmikuuta 2006, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 244/2006, annettu 10 päivänä helmikuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 245/2006, annettu 10 päivänä helmikuuta 2006, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 246/2006, annettu 10 päivänä helmikuuta 2006, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 63. kerran

13

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

EU–Bulgaria-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2005, tehty 9 päivänä maaliskuuta 2005, Bulgarian osallistumisesta yleisestä tuoteturvallisuudesta 3 päivänä joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY mukaiseen yhteisön järjestelmään tietojen vaihtamiseksi nopeasti kulutustavaroiden käytöstä johtuvista vaaroista (RAPEX-järjestelmä)

15

 

*

Neuvoston päätös, tehty 30 päivänä tammikuuta 2006, Euroopan talousyhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen välisessä São Tomé ja Príncipen rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaoloajan jatkamista 1 päivän kesäkuuta 2005 ja 31 päivän toukokuuta 2006 väliseksi ajaksi koskevan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

17

Kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan talousyhteisön ja São Tomé ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen välisessä São Tomé ja Príncipen edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaolon jatkamisesta 1 päivän kesäkuuta 2005 ja 31 päivän toukokuuta 2006 väliseksi ajaksi

19

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 6 päivänä helmikuuta 2006, yhteisön ulkopuolisista maista tuotavien kasvien ja kasvituotteiden kasvinsuojelutarkastuksessa tarvittavien perusrakenteiden parantamiseen tähtääville Saksan ja Portugalin ohjelmille tarkoitetusta yhteisön rahoitustuesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 238)

21

 

*

Komission päätös, tehty 10 päivänä helmikuuta 2006, päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta tietyissä kolmansissa maissa toimivien alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 332)  ( 1 )

24

 

*

Komission päätös, tehty 10 päivänä helmikuuta 2006, erittäin patogeenisen lintuinfluenssan epäiltyihin tautitapauksiin Kreikan luonnonvaraisissa linnuissa liittyvistä tietyistä väliaikaisista suojatoimenpiteistä (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 455)

26

 

 

Euroopan keskuspankki

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 3 päivänä helmikuuta 2006, Euroopan keskuspankin tilastointiin liittyvistä tiedonantovaatimuksista ja tilastotietojen vaihtamista Euroopan keskuspankkijärjestelmässä koskevista menettelyistä julkisyhteisöjen rahoitustilastojen osalta suuntaviivojen EKP/2005/5 muuttamisesta (EKP/2006/2)

32

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top