EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:038:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 38, 09. helmikuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 38

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
9. helmikuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 212/2006, annettu 8 päivänä helmikuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 213/2006, annettu 8 päivänä helmikuuta 2006, siipikarjanliha-alalla sovellettavien vientitukien vahvistamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 214/2006, annettu 7 päivänä helmikuuta 2006, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 215/2006, annettu 8 päivänä helmikuuta 2006, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 ja asetuksen (EY) N:o 2286/2003 muuttamisesta ( 1 )

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 216/2006, annettu 8 päivänä helmikuuta 2006, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön annetun asetuksen (EY) N:o 2184/97 muuttamisesta

15

 

*

Komission asetus (EY) N:o 217/2006, annettu 8 päivänä helmikuuta 2006, neuvoston direktiivien 66/401/ETY, 66/402/ETY, 2002/54/EY, 2002/55/EY ja 2002/57/EY soveltamista koskevista säännöistä siementen, jotka eivät täytä vähimmäisitävyyden vaatimuksia, kaupan pitämiseen jäsenvaltioiden myöntämien väliaikaisten lupien osalta ( 1 )

17

 

*

Komission asetus (EY) N:o 218/2006, annettu 8 päivänä helmikuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/2001 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä interventioelinten sokerinoston ja -myynnin osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1262/2001 muuttamisesta

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 219/2006, annettu 8 päivänä helmikuuta 2006, AKT-maista peräisin olevien CN-koodiin 0803 00 19 kuuluvien banaanien tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta 1 päivän maaliskuuta ja 31 päivän joulukuuta 2006 väliseksi ajaksi

22

 

 

Komission asetus (EY) N:o 220/2006, annettu 8 päivänä helmikuuta 2006, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

25

 

 

Komission asetus (EY) N:o 221/2006, annettu 8 päivänä helmikuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 2375/2002 säädetyssä muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän alatariffikiintiössä III sovellettavasta vähennyskertoimesta asetuksen (EY) N:o 169/2006 mukaisesti

27

 

 

Komission asetus (EY) N:o 222/2006, annettu 8 päivänä helmikuuta 2006, tuontitodistusten myöntämisestä ruokosokerille tietyissä tariffikiintiöissä ja tiettyjen etuuskohtelusopimusten mukaisesti

28

 

 

Komission asetus (EY) N:o 223/2006, annettu 8 päivänä helmikuuta 2006, muna-alalla 9 päivästä helmikuuta 2006 sovellettavien vientitukien vahvistamisesta

30

 

 

Komission asetus (EY) N:o 224/2006, annettu 8 päivänä helmikuuta 2006, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

32

 

 

Komission asetus (EY) N:o 225/2006, annettu 8 päivänä helmikuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

34

 

*

Komission direktiivi 2006/15/EY, annettu 7 päivänä helmikuuta 2006, toisen työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY panemiseksi täytäntöön ja direktiivien 91/322/ETY ja 2000/39/EY muuttamisesta ( 1 )

36

 

*

Komission direktiivi 2006/17/EY, annettu 8 päivänä helmikuuta 2006, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/23/EY täytäntöönpanosta ihmiskudosten ja -solujen luovuttamista, hankintaa ja testausta koskevien tiettyjen teknisten vaatimusten osalta ( 1 )

40

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top