Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:014:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 14, 19. tammikuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 14

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
19. tammikuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 77/2006, annettu 18 päivänä tammikuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 78/2006, annettu 18 päivänä tammikuuta 2006, asetuksen (EY) N:o 1065/2005 muuttamisesta Saksan interventioelimen hallussa olevan ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun määrän osalta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 79/2006, annettu 18 päivänä tammikuuta 2006, asetuksen (EY) N:o 1062/2005 muuttamisesta Itävallan interventioelimen hallussa olevan vehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun määrän osalta

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 80/2006, annettu 18 päivänä tammikuuta 2006, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Saksan interventioelimen hallussa olevan rukiin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 81/2006, annettu 18 päivänä tammikuuta 2006, asetuksen (ETY) N:o 1538/91 muuttamisesta siipikarjanlihan kaupan pitämisen yhteydessä käytettävien nimitysten osalta siipikarjan laitumelle pääsyä koskevien rajoitusten tapauksessa

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 82/2006, annettu 18 päivänä tammikuuta 2006, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 83/2006, annettu 18 päivänä tammikuuta 2006, siipikarjanliha-alalla 19 päivästä tammikuuta 2006 sovellettavien vientitukien vahvistamisesta

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 84/2006, annettu 18 päivänä tammikuuta 2006, tiettyjen rajoittavien erityistoimenpiteiden käyttöönotosta Kongon demokraattista tasavaltaa koskevaa aseidenvientikieltoa rikkovia henkilöitä vastaan annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1183/2005 muuttamisesta

14

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

 

ETA:n sekakomitea

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 130/2005, tehty 21 päivänä lokakuuta 2005, ETA-sopimuksen liitteen I (Eläinlääkintä- ja kasvinsuojeluasiat) muuttamisesta

16

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 131/2005, tehty 21 päivänä lokakuuta 2005, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

18

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 132/2005, tehty 21 päivänä lokakuuta 2005, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

20

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 133/2005, tehty 21 päivänä lokakuuta 2005, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta

21

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 134/2005, tehty 21 päivänä lokakuuta 2005, ETA-sopimuksen liitteen XVIII (Työterveys ja -turvallisuus, työoikeus sekä miesten ja naisten tasa-arvoinen kohtelu) muuttamisesta

22

 

*

ETA:n sekakomitean päätös N:o 135/2005, tehty 21 päivänä lokakuuta 2005, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisaloilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta

24

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top