EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2006:011:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 11, 17. tammikuuta 2006


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 11

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

49. vuosikerta
17. tammikuu 2006


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 63/2006, annettu 16 päivänä tammikuuta 2006, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 64/2006, annettu 16 päivänä tammikuuta 2006, asetuksen (EY) N:o 1695/2005 muuttamisesta Ranskan interventioelimen hallussa olevan tavallisen vehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun määrän osalta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 65/2006, annettu 13 päivänä tammikuuta 2006, toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 622/2003 muuttamisesta ( 1 )

4

 

*

Komission asetus (Euratom) N:o 66/2006, annettu 16 päivänä tammikuuta 2006, malmien, lähtöaineiden ja erityisten halkeamiskelpoisten aineiden pienten määrien siirron vapauttamisesta hankintaa koskevan luvun määräysten soveltamisesta

6

 

 

Komission asetus (EY) N:o 67/2006, annettu 16 päivänä tammikuuta 2006, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 68/2006, annettu 16 päivänä tammikuuta 2006, Slobodan Milosevicin ja häntä lähellä olevien henkilöiden varojen jäädyttämisestä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2488/2000 muuttamisesta

11

 

 

Komission asetus (EY) N:o 69/2006, annettu 16 päivänä tammikuuta 2006, yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta neilikoille ja ruusuille eräiden Jordaniasta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi

13

 

 

Komission asetus (EY) N:o 70/2006, annettu 16 päivänä tammikuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 71/2006, annettu 16 päivänä tammikuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 9/2006 vahvistettujen sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 72/2006, annettu 16 päivänä tammikuuta 2006, asetuksessa (EY) N:o 2132/2005 vahvistettujen siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien muuttamisesta

19

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 5 päivänä tammikuuta 2006, neuvoston direktiivin 88/407/ETY liitteen B ja päätöksen 2004/639/EY liitteen II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse naudansukuisten kotieläinten siemennesteen tuontia koskevista edellytyksistä (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 5840)  ( 1 )

21

 

*

Komission päätös, tehty 11 päivänä tammikuuta 2006, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteen V lisäyksen A muuttamisesta Tšekin tiettyjen liha- ja maitoalan laitosten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 6052)  ( 1 )

33

 

*

Komission päätös, tehty 16 päivänä tammikuuta 2006, yrityspolitiikan ryhmän perustamisesta tehdyn päätöksen 2000/690/EY muuttamisesta sen voimassaoloajan jatkamiseksi

36

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top