Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:345:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 345, 28. joulukuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 345

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
28. joulukuuta 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2165/2005, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2166/2005, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, etelänkummeliturska- ja keisarihummerikantojen elvytystoimenpiteistä Cantabrian merellä ja Iberian niemimaan länsipuolella sekä kalavarojen säilyttämisestä nuorten meren eliöiden suojelemiseksi toteutettavien teknisten toimenpiteiden avulla annetun asetuksen (EY) N:o 850/98 muuttamisesta

5

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2167/2005, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta muun muassa Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan polyeteenitereftalaatin tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 1467/2004 muuttamisesta

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2168/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, koheesiorahaston rahoituksen yhteydessä esiintyvistä epäsäännönmukaisuuksista ja perusteettomasti maksettujen summien takaisinperinnästä sekä tätä alaa koskevan tiedotusjärjestelmän perustamisesta annetun komission asetuksen (EY) N:o 1831/94 muuttamisesta

15

 

*

Neuvoston direktiivi 2005/92/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2005, direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta arvonlisäveron yleisen verokannan vähimmäistason soveltamisajan osalta

19

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2005, Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen muuttamisesta kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta

21

Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan yhteisön ja Valko-Venäjän tasavallan tekstiilituotteiden kauppaa koskevan sopimuksen muuttamisesta

23

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä joulukuuta 2005, vuosina 2002, 2003 ja 2004 aloitettujen Prunus domestica -lajin, Prunus persica (L.) Batsch -lajin, Malus Mill. -suvun ja Rubus idaeus L. -lajin lisäys- ja taimiaineistoa koskevien yhteisön vertailukokeiden ja -määritysten jatkamisesta vuonna 2006 neuvoston direktiivin 92/34/ETY mukaisesti

28

 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä joulukuuta 2005, päätöksen 2003/135/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klassisen sikaruton hävittämistä luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokotuksia klassista sikaruttoa vastaan koskevien suunnitelmien laajentamisesta Nordrhein-Westfalenin ja Rheinland-Pfalzin osavaltioiden (Saksa) tietyille alueille (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 5621)

30

 

 

Euroopan keskuspankki

 

*

Euroopan keskuspankin suuntaviivat, annettu 15 päivänä joulukuuta 2005, kansallisten keskuspankkien suorittamasta Euroopan keskuspankin valuuttavarantojen hoidosta sekä Euroopan keskuspankin valuuttavarannoilla suoritettavia operaatioita varten laadituista oikeudellisista asiakirjoista annettujen suuntaviivojen EKP/2000/1 muuttamisesta (EKP/2005/15)

33

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY, Euratom) N:o 2342/2002, annettu 23 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä ( EYVL L 357, 31.12.2002 )

35

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top