EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:342:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 342, 24. joulukuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 342

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
24. joulukuuta 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2141/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2142/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2143/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2144/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2145/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2146/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta 1 päivän tammikuuta 2006 ja 31 päivän tammikuuta 2006 väliseksi ajaksi

11

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2147/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, naudanlihan vientitukien vahvistamisesta

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2148/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, yhteisön yksinomaan tuontitodistusten perusteella avaamien kiintiöiden mukaisesti maito- ja maitotuotealan tiettyjen tuotteiden vuoden 2006 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana käytettävissä olevasta määrästä

16

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2149/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, AKT-maista peräisin olevien banaanien tuontitodistushakemuksiin tammi- ja helmikuussa 2006 sovellettavista vähennyskertoimista

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2150/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, ilmatilan joustavaa käyttöä koskevista yhteisistä säännöistä ( 1 )

20

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2151/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevien sokerialan tuotteiden Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisessä vakautus- ja assosiaatiosopimuksessa määrätyn tariffikiintiön avaamista ja hallinnointia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

26

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2152/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, riisin ja rikotun riisin tuontia koskevien tiettyjen tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 327/98 ja neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1785/2003 poikkeamisesta riisin tuontijärjestelmän osalta ja Basmati-riisin tuontiin sovellettavien erityisten siirtymäkauden sääntöjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1549/2004 muuttamisesta

30

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2153/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, oliiviöljyn yksityisen varastoinnin tukijärjestelmästä

39

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2154/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä (Sidra de Asturias tai Sidra d’Asturies) (SAN)

47

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2155/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 1107/96 liitteessä olevan alkuperänimityksen eritelmän muuttamisesta (Miel de sapin des Vosges – Vogeesien kuusihunaja) [SAN]

49

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2156/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 1107/96 liitteessä olevan alkuperänimityksen eritelmän muuttamisesta (Siurana) [SAN]

54

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2157/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, Grönlannin vesillä kalastaviin yhteisön aluksiin vuonna 2006 sovellettavista lisenssimaksuista

59

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2158/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttamisesta juutista ja kookoskuiduista valmistettuja tuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden voimassaoloajan jatkamisen osalta

61

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2159/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, 1 päivästä tammikuuta 2006 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

62

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2160/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 1918/2005 vahvistettujen sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta

65

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2161/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

67

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2162/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

69

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2163/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2005, naudanliha-alan tuotteiden vientitodistushakemusten hylkäämisestä

70

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2164/2005, annettu 23 päivänä joulukuuta 2005, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten grönlanninpallaksen kalastuksen aloittamisesta uudelleen NAFO-alueella 3LMNO

71

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 1 päivänä lokakuuta 2003, valtiontuesta, jonka Saksa on myöntänyt yritykselle Jahnke Stahlbau GmbH, Halle (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3375)  ( 1 )

72

 

*

Komission päätös, tehty 1 päivänä joulukuuta 2004, valtiontuesta, jonka Ranska aikoo myöntää Bull-yrityksen hyväksi (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 4514)  ( 1 )

81

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 2005, luvan antamisesta jäsenvaltioille tehdä päätöksiä neuvoston direktiivin 1999/105/EY mukaisesti kolmansissa maissa tuotettua metsänviljelyaineistoa koskevista takeista (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 5485)

92

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 2005, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten takaisintuonnissa raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten tapahtuneen tilapäisen maastaviennin jälkeen tehdyn päätöksen 93/195/ETY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 5496)

94

 

*

Komission päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2005, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan natriumsyklamaatin tuontia koskevan absorptiomenettelyn päättämisestä

96

 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä joulukuuta 2005, vuonna 2005 aloitettujen Paeonia spp.- ja Geranium spp. -lajien lisäysaineistoa koskevien yhteisön vertailukokeiden ja -määritysten jatkamisesta vuonna 2006 neuvoston direktiivin 98/56/EY mukaisesti

99

 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä joulukuuta 2005, päätöksen 2003/526/EY muuttamisesta Saksassa ja Slovakiassa sovellettavien klassisen sikaruton torjuntatoimenpiteiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 5631)  ( 1 )

100

 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä joulukuuta 2005, vuonna 2005 aloitettujen Agrostis spp.-, D. glomerata L.-, Festuca spp.-, Lolium spp.-, Phleum spp.- ja Poa spp. -lajien, mukaan luettuina seokset ja Asparagus officinalis, siemeniä ja lisäysaineistoa koskevien yhteisön vertailukokeiden ja -määritysten jatkamisesta vuonna 2006 neuvoston direktiivien 66/401/ETY ja 2002/55/EY mukaisesti ( 1 )

103

 

 

Oikaisuja

 

 

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2134/2005, annettu 22 päivänä joulukuuta 2005, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta ( EUVL L 340, 23.12.2005 )

104

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top