EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:337:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 337, 22. joulukuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 337

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
22. joulukuuta 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 2103/2005, annettu 12 päivänä joulukuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 3605/93 muuttamisesta liiallisia alijäämiä koskevaan menettelyyn liittyvien tilastotietojen laadun osalta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 2104/2005, annettu 20 päivänä joulukuuta 2005, Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin ja eläkkeisiin liittyvien korjauskertoimien mukauttamisesta 1 päivästä heinäkuuta 2005

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2105/2005, annettu 21 päivänä joulukuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

14

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2106/2005, annettu 21 päivänä joulukuuta 2005, tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1725/2003 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätösstandardin (IAS) 39 osalta ( 1 )

16

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2107/2005, annettu 21 päivänä joulukuuta 2005, maitoalalla annettujen asetusten (EY) N:o 174/1999, (EY) N:o 2771/1999, (EY) N:o 2707/2000, (EY) N:o 214/2001 ja (EY) N:o 1898/2005 muuttamisesta

20

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2108/2005, annettu 21 päivänä joulukuuta 2005, Unkarin interventioelimen hallussa olevan 80 000 vehnätonnin, 80 000 maissitonnin ja 40 000 ohratonnin siirrosta Portugalin markkinoille ja myynnistä siellä annetun asetuksen (EY) N:o 923/2005 muuttamisesta

23

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2109/2005, annettu 21 päivänä joulukuuta 2005, naudanliha-alan poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa annetun asetuksen (EY) N:o 716/96 muuttamisesta

25

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 2 päivänä joulukuuta 2005, Alppeja koskevaan yleissopimukseen liitettävien maaperän suojelua, energiaa ja matkailua koskevien pöytäkirjojen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta

27

Pöytäkirja vuonna 1991 tehdyn Alppeja koskevan yleissopimuksen soveltamisesta maaperän suojelun alalla

29

Pöytäkirja vuonna 1991 tehdyn Alppeja koskevan yleissopimuksen soveltamisesta energian alalla

36

Pöytäkirja vuonna 1991 tehdyn Alppeja koskevan yleissopimuksen soveltamisesta matkailun alalla

43

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 2005, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 980/2005 26 artiklan e alakohdassa säädetystä kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevan erityisen kannustusmenettelyn edunsaajamaiden luettelosta

50

 

*

Komission suositus, annettu 14 päivänä joulukuuta 2005, neuvoston direktiivin 95/53/EY mukaisesta rehujen yhteensovitetusta tarkastusohjelmasta vuodeksi 2006

51

 

*

Komission päätös, tehty 21 päivänä joulukuuta 2005, Italiassa esiintyvän heikosti patogeenisen lintuinfluenssan valvontaa koskevien lisätoimenpiteiden käyttöönotosta ja päätöksen 2004/666/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 5566)  ( 1 )

60

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston päätös 2005/927/YUTP, tehty 21 päivänä joulukuuta 2005, entisen Jugoslavian alueen kansainvälisen rikostuomioistuimen toimeksiannon tehokasta täytäntöönpanoa tukevista lisätoimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2004/694/YUTP täytäntöönpanosta

71

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top