EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:329:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 329, 16. joulukuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 329

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
16. joulukuuta 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2047/2005, annettu 15 päivänä joulukuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2048/2005, annettu 15 päivänä joulukuuta 2005, viinialan vientitodistusten antamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 2049/2005, annettu 15 päivänä joulukuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 726/2004 mukaisista, mikroyritysten sekä pienten ja keskisuurten yritysten Euroopan lääkevirastolle suorittamia maksuja ja siltä saamaa hallinnollista apua koskevista säännöistä ( 1 )

4

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2050/2005, annettu 15 päivänä joulukuuta 2005, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2051/2005, annettu 15 päivänä joulukuuta 2005, voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

16

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2052/2005, annettu 15 päivänä joulukuuta 2005, vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta rasvattomalle maitojauheelle asetuksessa (EY) N:o 582/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

18

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2053/2005, annettu 15 päivänä joulukuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

19

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2054/2005, annettu 15 päivänä joulukuuta 2005, 16 päivästä joulukuuta 2005 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

22

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2055/2005, annettu 15 päivänä joulukuuta 2005, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

25

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2056/2005, annettu 15 päivänä joulukuuta 2005, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1058/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

27

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2057/2005, annettu 15 päivänä joulukuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 1438/2005 tarkoitetun kauran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

28

 

 

Komission asetus (EY) N:o 2058/2005, annettu 15 päivänä joulukuuta 2005, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1059/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

29

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä lokakuuta 2005, energiayhteisön perustamissopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta

30

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 16 päivänä maaliskuuta 2004, tukiohjelmasta, jonka Italia aikoo toteuttaa maataloustuotteiden jalostusta ja kaupan pitämistä harjoittaville osuuskunnille lampaiden bluetongue-taudista aiheutuneiden vahinkojen korvaamiseksi – 17 päivänä marraskuuta 2000 annetun Sardinian alueellisen lain nro 22 5 pykälä (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 471)

31

 

*

Komission päätös, tehty 13 päivänä heinäkuuta 2005, keskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi tehdyn päätöksen 2002/191/EY muuttamisesta (Asia COMP/M.2139 – Bombardier/ADtranz) (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 2683)  ( 1 )

35

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 2005, neuvoston direktiivin 2002/56/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse 21 artiklan 3 kohdassa säädetystä päivämäärästä, johon saakka jäsenvaltioille annetaan lupa pidentää kolmansista maista peräisin olevien siemenperunoiden vastaavuutta koskevien päätösten voimassaoloaikaa (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 5020)  ( 1 )

37

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 2005, komissiota neuvovan ja tilintarkastajien ja tilintarkastusyhteisöjen julkisten valvontajärjestelmien yhteistyötä edistävän asiantuntijaryhmän perustamisesta

38

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top