Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:314:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 314, 30. marraskuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 314

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
30. marraskuuta 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1952/2005, annettu 23 päivänä marraskuuta 2005, humala-alan yhteisestä markkinajärjestelystä ja asetusten (ETY) N:o 1696/71, (ETY) N:o 1037/72, (ETY) N:o 879/73 ja (ETY) N:o 1981/82 kumoamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1953/2005, annettu 29 päivänä marraskuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1954/2005, annettu 29 päivänä marraskuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 796/2004 muuttamisesta ja asetuksesta (EY) N:o 1782/2003 poikkeamisesta tuen maksamisen osalta

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1955/2005, annettu 29 päivänä marraskuuta 2005, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta 1 päivän joulukuuta 2005 ja 31 päivän joulukuuta 2005 väliseksi ajaksi

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1956/2005, annettu 29 päivänä marraskuuta 2005, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 58. kerran

14

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1957/2005, annettu 29 päivänä marraskuuta 2005, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2580/2001 muuttamisesta

16

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä marraskuuta 2005, jossa todetaan EY:n perustamissopimuksen 104 artiklan 8 kohdan mukaisesti, että Unkarin EY:n perustamissopimuksen 104 artiklan 7 kohdan nojalla 8 päivänä maaliskuuta 2005 annetun neuvoston suosituksen seurauksena toteuttamat toimet ovat osoittautumassa tehottomiksi

18

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä marraskuuta 2005, Euroopan atomienergiayhteisön liittymisestä ydinonnettomuuksien pikaisesta ilmoittamisesta tehtyyn yleissopimukseen

21

Yleissopimus ydinonnettomuuden pikaisesta ilmoittamisesta

22

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä marraskuuta 2005, Euroopan atomienergiayhteisön liittymisestä yleissopimukseen avunannosta ydinonnettomuuden tai säteilyhätätilan yhteydessä

27

Yleissopimus avunannosta ydinonnettomuuden tai säteilyhätätilan yhteydessä

28

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston päätös 2005/846/YUTP, tehty 29 päivänä marraskuuta 2005, Kongon demokraattista tasavaltaa koskevista rajoittavista toimenpiteistä hyväksytyn yhteisen kannan 2005/440/YUTP täytäntöönpanosta

35

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2005/847/YUTP, 29 päivältä marraskuuta 2005, erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP ajantasaistamisesta ja yhteisen kannan 2005/725/YUTP kumoamisesta

41

 

*

Neuvoston päätös 2005/848/EY, tehty 29 päivänä marraskuuta 2005, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta ja päätöksen 2005/722/YUTP kumoamisesta

46

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top