Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:300:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 300, 17. marraskuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 300

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
17. marraskuuta 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1866/2005, annettu 8 päivänä marraskuuta 2005, tiettyjen Kroatiasta ja Ukrainasta peräisin olevien raudasta tai seostamattomasta teräksestä valmistettujen saumattomien putkien tuonnissa asetuksella (EY) N:o 258/2005 käyttöön otettujen lopullisten polkumyyntitullien osittaisen suspension jatkamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1867/2005, annettu 16 päivänä marraskuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1868/2005, annettu 16 päivänä marraskuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 1065/2005 muuttamisesta Saksan interventioelimen hallussa olevan ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun määrän osalta

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1869/2005, tehty 16 päivänä marraskuuta 2005, riitauttamattomia vaatimuksia koskevan eurooppalaisen täytäntöönpanoperusteen käyttöönotosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 805/2004 liitteiden korvaamisesta

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1870/2005, annettu 16 päivänä marraskuuta 2005, kolmansista maista tuotavan valkosipulin tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä tuonti- ja alkuperätodistusmenettelyn perustamisesta

19

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1871/2005, annettu 16 päivänä marraskuuta 2005, Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista

31

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1872/2005, annettu 15 päivänä marraskuuta 2005, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

33

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1873/2005, annettu 16 päivänä marraskuuta 2005, muna-alalla 17 päivästä marraskuuta 2005 sovellettavien vientitukien vahvistamisesta

39

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1874/2005, annettu 16 päivänä marraskuuta 2005, siipikarjanliha-alalla 17 päivästä marraskuuta 2005 sovellettavien vientitukien vahvistamisesta

41

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1875/2005, annettu 16 päivänä marraskuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

43

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1876/2005, annettu 16 päivänä marraskuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 1828/2005 vahvistettujen sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta

45

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1877/2005, annettu 16 päivänä marraskuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 1761/2005 vahvistettujen siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien muuttamisesta

47

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1878/2005, annettu 16 päivänä marraskuuta 2005, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta

49

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1879/2005, annettu 16 päivänä marraskuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta

51

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välisen oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta siviili- tai kauppaoikeudellisissa asioissa tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta yhteisön puolesta

53

Euroopan yhteisön ja Tanskan kuningaskunnan välinen Sopimus oikeudenkäynti- ja muiden asiakirjojen tiedoksiannosta siviili- ja kauppaoikeudellisissa asioissa

55

 

*

Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä marraskuuta 2005, Euroopan sosiaalirahaston komitean jäsenten korvaamisesta

61

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2005/796/YUTP, 14 päivältä marraskuuta 2005, Lähi-idän rauhanprosessiin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta

64

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2005/797/YUTP, 14 päivältä marraskuuta 2005, palestiinalaisalueilla toteutettavasta Euroopan unionin poliisioperaatiosta

65

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top