EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:256:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 256, 01. lokakuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 256

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
1. lokakuuta 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1601/2005, annettu 30 päivänä syyskuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1602/2005, annettu 30 päivänä syyskuuta 2005, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1603/2005, annettu 30 päivänä syyskuuta 2005, maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1604/2005, annettu 30 päivänä syyskuuta 2005, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1605/2005, annettu 30 päivänä syyskuuta 2005, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1606/2005, annettu 30 päivänä syyskuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 1060/2005 muuttamisesta Slovakian interventioelimen hallussa olevan vehnän vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun määrän osalta

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1607/2005, annettu 30 päivänä syyskuuta 2005, jäsenvaltioiden toimittamista tiedoista ja Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta rahoitettujen menojen kuukausittaisesta kirjanpidosta annetun asetuksen (EY) N:o 296/96 muuttamisesta

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1608/2005, annettu 30 päivänä syyskuuta 2005, interventiovarastosta tulevien elintarvikkeiden yhteisön kaikkein varattomimpien hyväksi toimittamisen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 3149/92 muuttamisesta

13

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1609/2005, annettu 30 päivänä syyskuuta 2005, sokerialan tuotantokiintiöiden taatun määrän ja puhdistamoiden hankintojen arvioitujen enimmäistarpeiden vähentämisestä etuuskohteluun oikeuttavassa tuonnissa markkinointivuonna 2005/2006

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1610/2005, annettu 30 päivänä syyskuuta 2005, voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 171. erityisessä tarjouskilpailussa

19

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1611/2005, annettu 30 päivänä syyskuuta 2005, kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 171. erityisessä tarjouskilpailussa

21

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1612/2005, annettu 30 päivänä syyskuuta 2005, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2799/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyn 90. erityisen tarjouskilpailun puitteissa

23

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1613/2005, annettu 30 päivänä syyskuuta 2005, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 343. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta

24

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1614/2005, annettu 30 päivänä syyskuuta 2005, voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 27. yksittäistä tarjouskilpailua varten

25

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1615/2005, annettu 30 päivänä syyskuuta 2005, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 214/2001 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 26. yksittäistä tarjouskilpailua varten

26

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1616/2005, annettu 30 päivänä syyskuuta 2005, 1 päivästä lokakuuta 2005 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

27

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1617/2005, annettu 30 päivänä syyskuuta 2005, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta 1 päivän lokakuuta 2005 ja 31 päivän lokakuuta 2005 väliseksi ajaksi

30

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1618/2005, annettu 30 päivänä syyskuuta 2005, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

31

 

*

Komission direktiivi 2005/61/EY, annettu 30 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/98/EY täytäntöönpanosta jäljitettävyysvaatimusten ja vakavista epätoivotuista vaikutuksista ja vaaratilanteista ilmoittamisen osalta ( 1 )

32

 

*

Komission direktiivi 2005/62/EY, annettu 30 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/98/EY täytäntöönpanosta veripalvelulaitosten laatujärjestelmää koskevien yhteisön standardien ja spesifikaatioiden osalta ( 1 )

41

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, kahden varsinaisen jäsenen ja neljän varajäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan

49

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, kolmen varsinaisen jäsenen ja viiden varajäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan

51

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, alueiden komitean varajäsenen nimeämisestä

53

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenen nimeämisestä

54

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, kahden varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen nimeämisestä alueiden komiteaan

55

 

*

Neuvoston päätös, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, alueiden komitean varsinaisen jäsenen ja varajäsenen nimeämisestä

56

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston päätös 2005/680/YUTP, tehty 12 päivänä elokuuta 2005, Kongon demokraattisessa tasavallassa toteutettavan Euroopan unionin poliisioperaation EUPOL Kinshasa asemaa ja toimintaa koskevan Euroopan unionin ja Kongon demokraattisen tasavallan välisen sopimuksen tekemisestä

57

Euroopan unionin ja Kongon demokraattisen tasavallan välinen Sopimus Kongon demokraattisessa tasavallassa toteutettavan Euroopan unionin Poliisioperaation (EUPOL Kinshasa) asemasta ja toiminnasta

58

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston päätös 2005/681/YOS, tehty 20 päivänä syyskuuta 2005, Euroopan poliisiakatemian (CEPOL) perustamisesta ja päätöksen 2000/820/YOS kumoamisesta

63

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top