Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:214:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 214, 19. elokuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 214

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
19. elokuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1355/2005, annettu 18 päivänä elokuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1356/2005, annettu 18 päivänä elokuuta 2005, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen I muuttamisesta oksoliinihapon ja morantelin osalta ( 1 )

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1357/2005, annettu 18 päivänä elokuuta 2005, nimityksen kirjaamisesta suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä (Chevrotin (SAN))

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1358/2005, annettu 18 päivänä elokuuta 2005, teurastetun sian yhteisön markkinahinnan laskemiseksi käytettävien painotuskertoimien vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2005/2006

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1359/2005, annettu 18 päivänä elokuuta 2005, niiden tilitietojen muodosta ja sisällöstä, jotka jäsenvaltioiden on pidettävä komission saatavilla EMOTR:n tukiosaston tilien tarkastamista ja hyväksymistä sekä valvonta- ja ennustetarkoituksia varten, annetun asetuksen (EY) N:o 2390/1999 muuttamisesta

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1360/2005, annettu 18 päivänä elokuuta 2005, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 817/2004 muuttamisesta

55

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1361/2005, annettu 17 päivänä elokuuta 2005, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten keilan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla V, VI, VII (yhteisön vedet ja kansainväliset vedet)

57

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1362/2005, annettu 18 päivänä elokuuta 2005, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten luikeroturskan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla V, VI, VII (yhteisön vedet ja kansainväliset vedet)

59

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1363/2005, annettu 18 päivänä elokuuta 2005, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten tylppäpyrstömolvan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla VI ja VII (yhteisön vedet ja kansainväliset vedet)

61

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 17 päivänä elokuuta 2005, Isossa-Britanniassa ja Pohjois-Irlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, sovellettujen lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmien väliaikaisesta hyväksymisestä neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/2004 4 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 3122)

63

 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä elokuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/95/EY muuttamisesta tiettyjen vaarallisten aineiden enimmäispitoisuuksien vahvistamiseksi sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 3143)

65

 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä elokuuta 2005, tietyistä lintuinfluenssaa (avian influenza) koskevista suojatoimenpiteistä useissa Aasian maissa tehdyn päätöksen 2004/122/EY muuttamisesta kuudennen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 3183)  ( 1 )

66

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top