Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:201:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 201, 02. elokuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 201

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
2. elokuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1260/2005, annettu 1 päivänä elokuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY, Euratom) N:o 1261/2005, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2005, Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä annetun asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 muuttamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1262/2005, annettu 1 päivänä elokuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 27/2005 muuttamisesta sillin kalastusmahdollisuuksien osalta alueilla I ja II

23

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1263/2005, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2005, Burmaan/Myanmariin kohdistuvien rajoittavien toimenpiteiden uusimisesta ja asetuksen (EY) N:o 1081/2000 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 798/2004 muuttamisesta viidennen kerran

25

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1264/2005, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2005, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 49. kerran

29

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1265/2005, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2005, Tanskan lipun alla purjehtivien alusten tuulenkalan kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla IIa, IIIa ja IV

31

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1266/2005, annettu 29 päivänä heinäkuuta 2005, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten merikrotin kalastuksen kieltämisestä ICES-alueilla VIII c, IX, X, CECAF 34.1.1

33

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1267/2005, annettu 1 päivänä elokuuta 2005, tukitodistushakemusten jättämisen sallimisesta asetuksen (EY) N:o 1043/2005 38 artiklan 1 kohdassa säädetyllä tavalla

35

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1268/2005, annettu 1 päivänä elokuuta 2005, voittoa tavoittelemattomien laitosten ja yhteisöjen voin ostamiselle myönnettävästä tuesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2191/81 muuttamisesta

36

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1269/2005, annettu 1 päivänä elokuuta 2005, tuontilupien antamisesta jäädytetylle naudan kuvelihalle

37

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1270/2005, annettu 1 päivänä elokuuta 2005, nuorten urospuolisten lihotukseen tarkoitettujen nautojen heinäkuuta 2005 esitettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksessa (EY) N:o 992/2005 määriteltyjen tariffikiintiöiden rajoissa

38

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1271/2005, annettu 1 päivänä elokuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 1279/98 säädettyjä naudanlihan tariffikiintiöitä koskevien, heinäkuussa 2005 esitettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä Bulgarian ja Romanian osalta

39

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1272/2005, annettu 1 päivänä elokuuta 2005, tietyistä Zimbabwea koskevista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 314/2004 muuttamisesta

40

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1273/2005, annettu 1 päivänä elokuuta 2005, yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta neilikoille ja ruusuille eräiden Jordaniasta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi

42

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1274/2005, annettu 1 päivänä elokuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 1011/2005 markkinointivuodeksi 2005/2006 vahvistettujen tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien määrien muuttamisesta

44

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission päätös 2004/761/ETY, tehty 26 päivänä lokakuuta 2004, neuvoston direktiivin 93/24/ETY soveltamissäännöksistä nautakarjaa ja nauta-alan tuotantoa koskevien tilastotietojen keruiden osalta ( EUVL L 337, 13.11.2004 )

46

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top