EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:199:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 199, 29. heinäkuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 199

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
29. heinäkuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1212/2005, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2005, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien valukappaleiden tuonnissa

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1213/2005, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

28

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1214/2005, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2005, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuotantotukien osalta annetun asetuksen (ETY) N:o 1722/93 espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, latvian-, liettuan-, portugalin-, ruotsin-, suomen- ja vironkielisen toisinnon oikaisemisesta

30

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1215/2005, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2005, viinialalla sovellettavista siirtymätoimenpiteistä Unkarin Euroopan unioniin liittymisen vuoksi annetun asetuksen (EY) N:o 1990/2004 muuttamisesta

31

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1216/2005, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2005, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä erityisesti tuotantokyvyn osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1227/2000 muuttamisesta

32

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1217/2005, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2005, neuvoston päätöksessä 2003/286/EY säädetyn eräiden Bulgariasta peräisin olevien elävien nautaeläinten tariffikiintiön soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

33

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1218/2005, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2005, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1182/2005 säädetyn, yli 160 kilogramman painoisten elävien Sveitsistä peräisin olevien nautaeläinten tuontitariffikiintiön soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä

39

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1219/2005, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2005, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1623/2000 muuttamisesta

45

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1220/2005, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 1279/98 muuttamisesta Bulgariasta peräisin olevien naudanlihatuotteiden tiettyjen tariffikiintiöiden osalta

47

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1221/2005, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

51

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1222/2005, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrän vahvistamisesta

54

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1223/2005, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

58

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1224/2005, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2005, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta

60

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1225/2005, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2005, voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

68

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1226/2005, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2005, vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta rasvattomalle maitojauheelle asetuksessa (EY) N:o 582/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

70

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1227/2005, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2005, melassin 29 päivästa heinäkuuta 2005 sovellettavien edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta sokerialalla

71

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1228/2005, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2005, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

73

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1229/2005, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2005, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

75

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1230/2005, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2005, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1327/2004 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 33. osittaista tarjouskilpailua varten

78

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1231/2005, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2005, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1138/2005 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 1. osittaista tarjouskilpailua varten

79

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1232/2005, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2005, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 868/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

80

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1233/2005, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2005, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1059/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

81

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1234/2005, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2005, vilja-alan tuotantotukien vahvistamisesta

82

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1235/2005, annettu 28 päivänä heinäkuuta 2005, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1058/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

83

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä heinäkuuta 2005, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä yhteisörahoituksen ulkopuolelle (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 2756)  ( 1 )

84

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2005, betaiinin markkinoille saattamisen kieltämisestä uuselintarvikkeena tai elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 2770)

89

 

*

Komission päätös, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2005, isomaltuloosin markkinoille saattamisen sallimisesta uuselintarvikkeena tai elintarvikkeiden uutena ainesosana Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 258/97 mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 2776)

90

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2005/582/YUTP, 28 päivältä heinäkuuta 2005, Etelä-Kaukasiaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon muuttamisesta ja jatkamisesta

92

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2005/583/YUTP, 28 päivältä heinäkuuta 2005, Bosnia ja Hertsegovinaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

94

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2005/584/YUTP, 28 päivältä heinäkuuta 2005, Moldovaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

95

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2005/585/YUTP, 28 päivältä heinäkuuta 2005, Afganistaniin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

96

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2005/586/YUTP, 28 päivältä heinäkuuta 2005, Afrikan Suurten Järvien alueelle nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta ja muuttamisesta

97

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2005/587/YUTP, 28 päivältä heinäkuuta 2005, Lähi-idän rauhanprosessiin nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

99

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2005/588/YUTP, 28 päivältä heinäkuuta 2005, Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Keski-Aasiaan

100

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2005/589/YUTP, 28 päivältä heinäkuuta 2005, entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan nimitetyn Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta

103

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top