EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:190:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 190, 22. heinäkuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 190

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
22. heinäkuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1182/2005, annettu 18 päivänä heinäkuuta 2005, yksipuolisista siirtymätoimenpiteistä yhteisön tariffikiintiön avaamiseksi Sveitsistä peräisin olevien elävien nautaeläinten tuontia varten

1

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

EU–Tunisia-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2005, tehty 14 päivänä heinäkuuta 2005, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Tunisian tasavallan välisestä assosioinnista tehdyssä Euro–Välimeri-sopimuksessa vahvistetuista alkuperätuotteiden käsitteen määritelmään ja hallinnollisen yhteistyön menetelmiin liittyvistä määräyksistä poikkeamisesta

3

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 10 päivänä joulukuuta 2003, valtiontuesta, jonka Saksa on myöntänyt Wagnisbeteiligungsgesellschaftin ja Landesförderinstitutin lainana Neue Harzer Werke GmbH:lle (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4496)  (1)

6

 

*

Komission päätös, tehty 9 päivänä maaliskuuta 2004, Itävallan soveltamasta tukiohjelmasta, joka koskee energiaverosta maakaasun ja sähkön osalta vuosina 2002 ja 2003 myönnettyä huojennusta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 325)  (1)

13

 

*

Komission päätös, tehty 9 päivänä joulukuuta 2004, EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia C.37.533 – Koliinikloridi) (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 4717)  (1)

22

 

*

Komission päätös, tehty 8 päivänä heinäkuuta 2005, kaupan esteitä koskevan tutkimusmenettelyn keskeyttämisestä Uruguayn itäisen tasavallan skotlantilaisen viskin kaupassa käyttöön ottamien toimenpiteiden ja siinä noudattamien käytäntöjen osalta

27

 

*

Komission päätös, tehty 11 päivänä heinäkuuta 2005, Unkarin tasavallan pyynnöstä soveltaa alennettua arvonlisäverokantaa maakaasun toimituksiin (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 2514)

28

 

*

Komission päätös, tehty 18 päivänä heinäkuuta 2005, Euroopan yhteisöjen virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden, joiden asemapaikka on kolmannessa maassa, ja eräiden jossakin kymmenestä uudesta jäsenvaltiosta enintään 15 kuukauden ajan liittymisen jälkeen toimessa pysyvien virkamiesten palkkoihin 1 päivästä elokuuta 2004, 1 päivästä syyskuuta 2004, 1 päivästä lokakuuta 2004, 1 päivästä marraskuuta 2004, 1 päivästä joulukuuta 2004 ja 1 päivästä tammikuuta 2005 alkaen sovellettavien korjauskertoimien mukauttamisesta (kymmenen uuden jäsenvaltion liittymissopimuksen 33 artiklan 4 kohta)

29

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top