EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:185:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 185, 16. heinäkuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 185

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
16. heinäkuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1137/2005, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1138/2005, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005, valkoisen sokerin vientiä koskevasta pysyvästä tarjouskilpailusta vientimaksujen ja/tai vientitukien määrittämiseksi markkinointivuodeksi 2005/2006

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1139/2005, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1140/2005, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005, voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 167. erityisessä tarjouskilpailussa

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1141/2005, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005, kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 167. erityisessä tarjouskilpailussa

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1142/2005, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 339. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1143/2005, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005, voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 23. yksittäistä tarjouskilpailua varten

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1144/2005, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 214/2001 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 22. yksittäistä tarjouskilpailua varten

16

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1145/2005, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005, voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1146/2005, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2799/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyn 86. erityisen tarjouskilpailun puitteissa

18

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1147/2005, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005, tuulenkalan kalastuksen kieltämisestä tietyillä pyydyksillä Pohjanmerellä ja Skagerrakissa

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1148/2005, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen I muuttamisesta penetamaatin osalta ( 1 )

20

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1149/2005, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005, valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä 1 päivän syyskuuta ja 30 päivän marraskuuta 2005 väliseksi vuosineljännekseksi

22

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1150/2005, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005, 16 päivästä heinäkuuta 2005 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

24

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1151/2005, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2005, tiettyjä maatalous- ja teollisuustuotteita koskevien yhteisön autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista annetun asetuksen (EY) N:o 2505/96 muuttamisesta

27

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2005, alueiden komitean brittiläisen varajäsenen nimeämisestä

30

 

*

Neuvoston päätös, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2005, alueiden komitean brittiläisen varsinaisen jäsenen nimeämisestä

31

 

*

Neuvoston päätös, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2005, alueiden komitean saksalaisen varajäsenen nimeämisestä

32

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 14 päivänä kesäkuuta 2005, Euroopan atomienergiayhteisön liittymisestä käytetyn polttoaineen ja radioaktiivisen jätteen huollon turvallisuutta koskevaan yhteiseen yleissopimukseen (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1729)

33

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston päätös 2005/511/YOS, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2005, euron suojelemisesta väärentämiseltä nimeämällä Europol euron väärentämisen torjunnan keskustoimistoksi

35

 

 

Oikaisuja

 

 

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1098/2005, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta ( EUVL L 183, 14.7.2005 )

37

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top