Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:172:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 172, 05. heinäkuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 172

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
5. heinäkuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 1039/2005, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2005, asetuksen (ETY) N:o 1907/90 muuttamisesta munien merkitsemisen osalta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1040/2005, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

2

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1041/2005, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2005, yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta ( 1 )

4

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1042/2005, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2005, maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun asetuksen (EY) N:o 2869/95 muuttamisesta ( 1 )

22

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1043/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 3448/93 täytäntöönpanosta tiettyjen perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietävien maataloustuotteiden vientituen myöntämisjärjestelmän ja tuen määrän vahvistamisperusteiden osalta

24

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1044/2005, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 2808/98 muuttamisesta siltä osin kuin se koskee asetuksen (EY) N:o 1782/2003 soveltamisalaan kuuluvien tukien valuuttakurssin määräytymisperusteen vahvistamista ja asetuksen (EY) N:o 1973/2004 muuttamisesta

76

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1045/2005 annettu 4 päivänä heinäkuuta 2005, Phare-ohjelman yhteydessä täytäntöönpantavasta rajatylittävän yhteistyön ohjelmasta annetun asetuksen (EY) N:o 2760/98 muuttamisesta

78

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1046/2005, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2005, neuvoston päätöksen 2003/286/EY soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta eräille Bulgarian tasavallasta peräisin oleville viljatuotteille yhteisön tariffikiintiöinä annettujen myönnytysten osalta sekä asetuksen (EY) N:o 2809/2000 muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 958/2003 muuttamisesta

79

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1047/2005, annettu 4 päivänä heinäkuuta 2005, yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta neilikoille ja ruusuille eräiden Jordaniasta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi

81

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston päätös 2005/481/YUTP, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2005, Euroopan unionin ja Ukrainan välisen sopimuksen tekemisestä turvaluokiteltujen tietojen vaihtoon sovellettavista turvallisuusmenettelyistä

83

Ukrainan ja Euroopan unionin välinen sopimus turvaluokiteltujen tietojen vaihtoon sovellettavista turvallisuusmenettelyistä

84

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top