Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:170:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 170, 01. heinäkuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 170

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
1. heinäkuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 999/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1000/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1001/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, vilja-alan tuotantotukien vahvistamisesta

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1002/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 1239/95 muuttamisesta pakkolupien myöntämisen ja yhteisön kasvilajikeviraston asiakirjojen julkista tarkastusta ja niihin tutustumista koskevien säännösten osalta

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1003/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 täytäntöönpanosta lajin Gallus gallus jalostusparvissa esiintyvien tiettyjen salmonellan serotyyppien vähentämistä koskevan yhteisön tavoitteen osalta ja asetuksen (EY) N:o 2160/2003 muuttamisesta ( 1 )

12

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1004/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, Albaniasta, Bosnia ja Hertsegovinasta, Serbiasta, Montenegrosta ja Kosovosta peräisin olevien sokerialan tuotteiden tariffikiintiöiden avaamista ja hallinnointia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2000 mukaisesti

18

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1005/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, valkoisen sokerin johdettujen interventiohintojen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2005/2006

25

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1006/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, neuvoston asetuksesta (EY) N:o 1785/2003 poikkeamisesta riisin tuontijärjestelmän osalta ja Basmati-riisin tuontiin sovellettavien erityisten siirtymäkauden sääntöjen vahvistamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1549/2004 muuttamisesta

26

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1007/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, esikuorittuun riisiin 1 päivästä maaliskuuta 2005 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta

29

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1008/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteiden osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2771/1999 muuttamisesta

30

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1009/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten rehuksi tarkoitetun rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen tuen ja mainitun rasvattoman maitojauheen myynnin osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2799/1999 muuttamisesta

31

 

*

Komission asetus (EY) N:o 1010/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, Norjasta peräisin olevan viljellyn lohen tuontia koskevan väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 628/2005 muuttamisesta

32

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1011/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, sokerialan tiettyjen tuotteiden edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2005/2006

35

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1012/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, melassin 1 päivänä heinäkuuta 2005 sovellettavien edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta sokerialalla

37

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1013/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

39

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1014/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

41

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1015/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1327/2004 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 31. osittaista tarjouskilpailua varten

44

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1016/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta 1 päivän heinäkuuta 2005 ja 31 päivän heinäkuuta 2005 väliseksi ajaksi

45

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1017/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, 1 päivästä heinäkuuta 2005 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

46

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1018/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, tiettyjen viljajalosteiden vientitodistusten voimassaoloajan rajoittamisesta

49

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1019/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

51

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1020/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

52

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1021/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

56

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1022/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrien vahvistamisesta

59

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1023/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

61

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1024/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta rasvattomalle maitojauheelle asetuksessa (EY) N:o 582/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

63

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1025/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

64

 

 

Komission asetus (EY) N:o 1026/2005, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2005, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 868/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

66

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 21 päivänä kesäkuuta 2005, esikuoritusta riisistä kannettavien tullien laskentamenetelmää koskevan Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona sekä päätösten 2004/617/EY, 2004/618/EY ja 2004/619/EY muuttamisesta

67

Euroopan yhteisön ja Amerikan yhdysvaltojen välinen kirjeenvaihtona tehty sopimus esikuoritusta riisistä kannettavien tullien laskentamenetelmästä

69

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 29 päivänä kesäkuuta 2005, poikkeuksen myöntämisestä Kroatiasta peräisin olevia muita Vitis L. -suvun kasveja kuin hedelmiä koskeviin neuvoston direktiivin 2000/29/EY säännöksiin (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1920)

75

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top