EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:165:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 165, 25. kesäkuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 165

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
25. kesäkuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 971/2005, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 972/2005, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 715/2005 säädetyn jäädytettyä naudanlihaa koskevan kiintiön mukaisesti jätettyjen tuontioikeushakemusten hyväksyttävyydestä

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 973/2005, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2005, kesäkuussa 2005 jätettyjen, jalostettavaksi tarkoitettua jäädytettyä naudanlihaa koskevista tuontioikeushakemuksista

4

 

 

Komission asetus (EY) N:o 974/2005, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2005, kesäkuussa 2005 jätettyjen tiettyjä sianliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen sianlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 975/2005, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2005, kesäkuussa 2005 jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä koskien tuontitariffikiintiöiden avaamista ja hallintaa sianliha-alalla tiettyjen tuotteiden osalta 1 päivän heinäkuuta ja 30 päivän syyskuuta 2005 välisellä kaudella

7

 

 

Komission asetus (EY) N:o 976/2005, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2005, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun, kiehautetun (parboiled), pitkäjyväisen B-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2032/2004 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

9

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

EU–Marokko-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2004, tehty 19 päivänä huhtikuuta 2004, kilpailusääntöjen täytäntöönpanemiseksi tarvittavien säännösten antamisesta

10

 

*

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Bulgarian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen liittyvän, Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan Euroopan unioniin liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn lisäpöytäkirjan voimaantuloa koskeva tiedonanto

14

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 19 päivänä toukokuuta 2004, valtiontuesta, jonka Belgia aikoo myöntää SIOEN Fibres SA:lle (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1622)  ( 1 )

15

 

*

Komission päätös, tehty 30 päivänä kesäkuuta 2004, valtiontukiohjelmasta, jonka Ruotsi on toteuttanut energiaverosta vapauttamiseksi 1 päivästä tammikuuta 200230 päivään kesäkuuta 2004 (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 2210)  ( 1 )

21

 

*

Komission päätös, tehty 24 päivänä kesäkuuta 2005, päätöksen 2004/614/EY muuttamisesta kolmannen kerran siltä osin kuin on kyse lintuinfluenssaan liittyvien suojatoimenpiteiden soveltamisajasta Etelä-Afrikassa (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1863)  ( 1 )

31

 

*

Komission päätös, tehty 24 päivänä kesäkuuta 2005, Thaimaassa harjoitettavaa yhteisön äänitallenteiden piratismia ja sen vaikutuksia yhteisön äänitallenteiden kauppaan koskevan tutkimusmenettelyn päättämisestä

32

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission päätös 2005/465/EY, tehty 22 päivänä kesäkuuta 2005, muuntogeenisen rapsituotteen (Brassica napus L., linja GT73), johon on jalostettu kyky sietää glyfosaatti-nimistä rikkakasvien torjunta-ainetta, markkinoille saattamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti ( EUVL L 164, 24.6.2005 )

34

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top