EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:131:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 131, 25. toukokuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 131

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
25. toukokuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 778/2005, annettu 23 päivänä toukokuuta 2005, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan magnesiumoksidin tuonnissa

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 779/2005, annettu 23 päivänä toukokuuta 2005, Ukrainasta peräisin olevan piikarbidin tuontiin sovellettavien polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden osittaisen välivaiheen tarkastelun päättämisestä

18

 

 

Komission asetus (EY) N:o 780/2005, annettu 24 päivänä toukokuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

22

 

*

Komission asetus (EY) N:o 781/2005, annettu 24 päivänä toukokuuta 2005, toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 622/2003 muuttamisesta ( 1 )

24

 

*

Komission asetus (EY) N:o 782/2005, annettu 24 päivänä toukokuuta 2005, jätetilastoja koskevien tulosten toimitusmuodosta ( 1 )

26

 

*

Komission asetus (EY) N:o 783/2005, annettu 24 päivänä toukokuuta 2005, jätetilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2150/2002 liitteen II muuttamisesta ( 1 )

38

 

*

Komission asetus (EY) N:o 784/2005, annettu 24 päivänä toukokuuta 2005, jätetilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2150/2002 säännöksistä myönnettävien poikkeuksien vahvistamisesta Liettuan, Puolan ja Ruotsin osalta ( 1 )

42

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton maataloustuotteiden kauppaa koskevalla sopimuksella perustetun maatalouden sekakomitean päätös N:o 1/2005, tehty 25 päivänä helmikuuta 2005, liitteen 7 lisäyksessä 1 olevan B kohdan 9 kohdasta

43

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 93 artiklan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 659/1999 täytäntöönpanosta 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 794/2004 oikaisu ( EUVL L 25, 28.1.2005 )

45

 

*

Oikaistaan neuvoston direktiivi 2003/85/EY, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003, yhteisön toimenpiteistä suu- ja sorkkataudin torjumiseksi, direktiivin 85/511/ETY sekä päätösten 89/531/ETY ja 91/665/ETY kumoamisesta ja direktiivin 92/46/ETY muuttamisesta ( EUVL L 306, 22.11.2003 )

46

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top