EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:110:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 110, 30. huhtikuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 110

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
30. huhtikuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 673/2005, annettu 25 päivänä huhtikuuta 2005, ylimääräisten tullien käyttöön ottamisesta tiettyjen Amerikan yhdysvalloista peräisin olevien tuotteiden tuonnissa

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 674/2005, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

6

 

 

Komission asetus (EY) N:o 675/2005, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2005, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

8

 

 

Komission asetus (EY) N:o 676/2005, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2005, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

10

 

 

Komission asetus (EY) N:o 677/2005, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2005, maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 678/2005, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2005, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 679/2005, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2005, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta

16

 

*

Komission asetus (EY) N:o 680/2005, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2005, tarjouskilpailun nro 54/2005 EY avaamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin myymiseksi uusiin teollisiin käyttötarkoituksiin

18

 

*

Komission asetus (EY) N:o 681/2005, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 1973/2004 muuttamisesta kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan pinta-alatukia koskevien edellytysten osalta

21

 

 

Komission asetus (EY) N:o 682/2005, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2005, voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 162. erityisessä tarjouskilpailussa

22

 

 

Komission asetus (EY) N:o 683/2005, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2005, kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 162. erityisessä tarjouskilpailussa

24

 

 

Komission asetus (EY) N:o 684/2005, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2005, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2799/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyn 81. erityisen tarjouskilpailun puitteissa

26

 

 

Komission asetus (EY) N:o 685/2005, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2005, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 334. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta

27

 

 

Komission asetus (EY) N:o 686/2005, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2005, voin vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 18. yksittäistä tarjouskilpailua varten

28

 

 

Komission asetus (EY) N:o 687/2005, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2005, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 214/2001 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun mukaista 17. yksittäistä tarjouskilpailua varten

29

 

 

Komission asetus (EY) N:o 688/2005, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2005, 1 päivänä toukokuuta 2005 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

30

 

 

Komission asetus (EY) N:o 689/2005, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2005, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta 1 päivän toukokuuta 2005 ja 31 päivän toukokuuta 2005 väliseksi ajaksi

33

 

 

Komission asetus (EY) N:o 690/2005, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2005, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun, kiehautetun (parboiled), pitkäjyväisen B-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2032/2004 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

34

 

 

Komission asetus (EY) N:o 691/2005, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 2031/2004 tarkoitetun tiettyihin kolmansiin maihin vietävää lyhytjyväistä kokonaan hiottua riisiä, keskipitkäjyväistä kokonaan hiottua riisiä ja pitkäjyväistä kokonaan hiottua A-riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätetyistä tarjouksista

35

 

*

Komission direktiivi 2005/31/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2005, neuvoston direktiivin 84/500/ETY muuttamisesta elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien keraamisten tarvikkeiden vaatimustenmukaisuusilmoituksen ja analyysimenetelmän suorituskriteereiden osalta ( 1 )

36

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan Euroopan yhteisön ja Monacon ruhtinaskunnan välisen sopimuksen tekemisestä

40

 

*

Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä tammikuuta 2005, sen toteamisesta EY:n perustamissopimuksen 104 artiklan 8 kohdan mukaisesti, onko Unkarin tasavalta toteuttanut EY:n perustamissopimuksen 104 artiklan 7 kohdan nojalla annettujen neuvoston suositusten mukaisia tuloksellisia toimia

42

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 10 päivänä joulukuuta 2003, EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan ja ETA-sopimuksen 53 artiklan mukaisesta menettelystä (Asia COMP/E-2/37.857 – Orgaaniset peroksidit) (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4570 lopullinen ja oikaistu K(2004) 4)

44

 

*

Komission päätös, tehty 7 päivänä toukokuuta 2004, tukiohjelmasta, jonka Espanja on toteuttanut oliivin puristemassaöljyä valmistaville yrityksille – Valtiontuki C21/02 (ex NN 14/02) (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 1635)

48

 

*

Komission päätös, tehty 20 päivänä lokakuuta 2004, Espanjan kuningaskunnan tukijärjestelmästä Intermediación Aérea SL -lentoyhtiön hyväksi (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 3938)  ( 1 )

56

 

*

Vastavuoroisesta tunnustamisesta tehdyllä Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton sopimuksella perustetun Komitean Päätös N:o 2/2005, tehty 30 päivänä maaliskuuta 2005, liitteessä 1 olevan 3 luvun muuttamisesta

78

 

*

Ilmoitus yhteistyötä ja keskinäistä hallinnollista avunantoa tulliasioissa koskevan, Euroopan yhteisön ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välisen sopimuksen voimaantulosta

80

 

 

Oikaisuja

 

 

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 663/2005, annettu 28 päivänä huhtikuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta ( EUVL L 108, 29.4.2005 )

81

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top