EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:097:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 97, 15. huhtikuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 97

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
15. huhtikuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 564/2005, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2005, tiettyjen Thaimaasta, Tšekistä, Turkista ja Venäjältä peräisin olevien rauta- tai teräsköysien ja -kaapeleiden tuontia koskevan lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta ja väliaikaisen polkumyyntitullin kantamisesta lopullisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1601/2001 muuttamisesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 565/2005, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

4

 

 

Komission asetus (EY) N:o 566/2005, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 567/2005, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2005, neuvoston asetuksen 136/66/ETY mukaisesti hyväksytyille oliiviöljyn tuottajaorganisaatioille ja niiden liitoille maksettavien määrien vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2004/2005

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 568/2005, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2005, eräissä tariffikiintiöissä tai etuuskohtelusopimusten mukaisesti tapahtuvaa ruokosokerin tuontia koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä markkinointivuosiksi 2003/2004, 2004/2005 ja 2005/2006 sekä asetusten (EY) N:o 1464/95 ja (EY) N:o 779/96 muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1159/2003 muuttamisesta

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 569/2005, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2005, interventioon Tšekissä, Virossa, Kyproksessa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Maltassa, Puolassa, Sloveniassa ja Slovakiassa tarjottujen viljojen varastoinnin rahoittamista koskevasta siirtymätoimenpiteestä markkinointivuonna 2004/2005

11

 

*

Komission asetus (EY) N:o 570/2005, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 118/2005 muuttamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 71 artiklan mukaisesti myönnettävien suorien tukien talousarviomäärärahojen enimmäismäärien vahvistamisen osalta

13

 

 

Komission asetus (EY) N:o 571/2005, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2005, melassin 15 päivästä huhtikuuta 2005 sovellettavien edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta sokerialalla

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 572/2005, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2005, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 573/2005, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2005, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1327/2004 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 23. osittaista tarjouskilpailua varten

19

 

 

Komission asetus (EY) N:o 574/2005, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2005, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta

20

 

 

Komission asetus (EY) N:o 575/2005, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2005, voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

28

 

 

Komission asetus (EY) N:o 576/2005, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2005, vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta rasvattomalle maitojauheelle asetuksessa (EY) N:o 582/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

30

 

 

Komission asetus (EY) N:o 577/2005, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2005, durran tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2275/2004 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

31

 

 

Komission asetus (EY) N:o 578/2005, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2005, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2277/2004 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

32

 

 

Komission asetus (EY) N:o 579/2005, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2005, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 487/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

33

 

*

Komission asetus (EY) N:o 580/2005, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2005, viljellyn lohen tuonnin vastaisista lopullisista suojatoimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 206/2005 muuttamisesta

34

 

 

Komission asetus (EY) N:o 581/2005, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 1757/2004 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

35

 

 

Komission asetus (EY) N:o 582/2005, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2005, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 115/2005 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

36

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Ilmoitus Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä 22 päivänä heinäkuuta 1972 tehdyn Euroopan talousyhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen muuttamisesta jalostettuihin maataloustuotteisiin sovellettavien säännösten osalta tehdyn sopimuksen voimaantulosta

37

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 31 päivänä maaliskuuta 2005, kresyylihapon, diklorofeenin, imatsametabentsin, kasugamysiinin ja polyoksiinin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja näitä tehoaineita sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 975)  ( 1 )

38

 

 

EUROOPAN TALOUSALUE

 

 

EFTAn valvontaviranomainen

 

*

EFTAn valvontaviranomaisen päätös N:o 305/04/KOL, tehty 1 päivänä joulukuuta 2004, valtiontukea koskevien menettelysääntöjen ja aineellisten sääntöjen muuttamisesta 48. kerran muuttamalla 16 lukua: tuki vaikeuksissa olevien yritysten pelastamiseksi ja rakenneuudistukseksi, ja ehdotus aiheellisiksi toimenpiteiksi

41

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2005/304/YUTP, hyväksytty 12 päivänä huhtikuuta 2005, konfliktien ehkäisemisestä, hallinnasta ja ratkaisemisesta Afrikassa ja yhteisen kannan 2004/85/YUTP kumoamisesta

57

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission direktiivi 2004/93/EY, annettu 21 päivänä syyskuuta 2004, neuvoston direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteiden II ja III mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ( EUVL L 300, 25.9.2004 )

63

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top