EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:094:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 94, 13. huhtikuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 94

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
13. huhtikuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 555/2005, annettu 17 päivänä helmikuuta 2005, Euroopan talousyhteisön ja Madagaskarin demokraattisen tasavallan hallituksen välisessä Madagaskarin rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 1 päivän tammikuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2006 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä

1

Kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan talousyhteisön ja Madagaskarin demokraattisen tasavallan välisessä Madagaskarin rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen tonnikalankalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän tammikuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2006 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta

3

Pöytäkirja Euroopan talousyhteisön ja Madagaskarin demokraattisen tasavallan välisessä Madagaskarin rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen tonnikalankalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän tammikuuta 2004 ja 31 päivän joulukuuta 2006 väliseksi ajaksi

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 556/2005, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

19

 

*

Komission asetus (EY) N:o 557/2005, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2005, jäsenvaltion, Viroa, Latviaa, Liettuaa ja Puolaa lukuun ottamatta, lipun alla purjehtivien alusten pohjankatkaravun kalastuksen lopettamisesta

21

 

*

Komission asetus (EY) N:o 558/2005, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2005, maataloustuotteiden nimikkeistöstä vientitukia varten annetun asetuksen (ETY) N:o 3846/87 sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä maito- ja maitotuotealan vientitodistusten ja vientitukien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 174/1999 muuttamisesta

22

 

*

Komission asetus (EY) N:o 559/2005, annettu 12 päivänä huhtikuuta 2005, tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien rengaskansiomekanismien tuonnissa neuvoston asetuksella (EY) N:o 2074/2004 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä tiettyjen rengaskansiomekanismien tuonnilla Laosista, riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Laos, koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta

26

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 1 päivänä huhtikuuta 2005, romuajoneuvoista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/53/EY asetettujen uudelleenkäytön/hyödyntämisen ja uudelleenkäytön/kierrätyksen tavoitteiden seurantaa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 2849)  (1)

30

 

*

Komission päätös, tehty 5 päivänä huhtikuuta 2005, vesien suojelemisesta maataloudesta peräisin olevien nitraattien aiheuttamalta pilaantumiselta annetun neuvoston direktiivin 91/676/ETY liitteen III 2 kohdan b alakohdan ja 9 artiklan mukaista poikkeusta koskevasta pyynnöstä (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1032)

34

 

*

Komission julkilausuma teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY 2 artiklasta

37

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston päätös 2005/296/YUTP, YOS, tehty 24 päivänä tammikuuta 2005, Euroopan unionin ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen sopimuksen tekemisestä turvaluokiteltujen tietojen vaihtoon sovellettavista turvallisuusmenettelyistä

38

Sopimus entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian ja Euroopan unionin välillä turvaluokiteltujen tietojen vaihtoon sovellettavista turvallisuusmenettelyistä

39

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top