EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:081:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 81, 30. maaliskuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 81

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
30. maaliskuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 485/2005, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 2792/1999 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse alusten siirtämistä vuonna 2004 Tsunami-hyökyaallosta kärsineisiin maihin koskevasta erityistoimesta

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 486/2005, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

4

 

 

Komission asetus (EY) N:o 487/2005, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2005, kolmansista maista Portugaliin tuotavan maissin tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta

6

 

*

Komission asetus (EY) N:o 488/2005, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2005, Euroopan lentoturvallisuusviraston perimistä maksuista ja palkkioista ( 1 )

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 489/2005, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1785/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä interventiokeskusten määrittämisen ja interventioelinten suorittaman paddy- eli raakariisin haltuunoton osalta

26

 

*

Komission asetus (EY) N:o 490/2005, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2005, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1788/2003 liitteessä I markkinointivuodeksi 2004/2005 vahvistettujen kansallisten viitemäärien toimitusten ja suoramyynnin välisestä jaosta

38

 

 

Komission asetus (EY) N:o 491/2005, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2005, yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta neilikoille ja ruusuille eräiden Jordaniasta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi

41

 

 

Komission asetus (EY) N:o 492/2005, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2005, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

43

 

*

Komission direktiivi 2005/27/EY, annettu 29 päivänä maaliskuuta 2005, epäsuoran näkemän tarjoavien laitteiden sekä tällaisilla laitteilla varustettujen ajoneuvojen tyyppihyväksyntää koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/97/EY muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen ( 1 )

44

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

Komission päätös, tehty 23 päivänä maaliskuuta 2005, päätöksen 2004/832/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse klassisen sikaruton hävittämiseksi luonnonvaraisista sioista ja luonnonvaraisten sikojen hätärokottamiseksi klassista sikaruttoa vastaan tehdystä suunnitelmasta Vosgesin pohjoisosassa Ranskassa (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 917)  ( 1 )

48

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2005/265/YUTP, 23 päivänä maaliskuuta 2005, Euroopan unionin erityisedustajan nimittämisestä Moldovaan

50

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top