Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:078:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 78, 24. maaliskuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 78

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
24. maaliskuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 466/2005, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 467/2005, annettu 22 päivänä maaliskuuta 2005, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

3

 

 

Komission asetus (EY) N:o 468/2005, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

9

 

*

Komission asetus (EY) N:o 469/2005, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2005, yhteisön ennakkotarkkailun jatkamisesta tietyistä kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen rauta- ja terästuotteiden tuonnin osalta

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 470/2005, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2005, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 471/2005, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2005, kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 160. erityisessä tarjouskilpailussa

22

 

 

Komission asetus (EY) N:o 472/2005, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2005, voin vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 160. erityisessä tarjouskilpailussa

24

 

 

Komission asetus (EY) N:o 473/2005, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2005, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 332. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta

26

 

 

Komission asetus (EY) N:o 474/2005, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2005, voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa

27

 

 

Komission asetus (EY) N:o 475/2005, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 2799/1999 säädetyn pysyvän 79. tarjouskilpailun osana järjestetystä erityisestä tarjouskilpailusta

28

 

 

Komission asetus (EY) N:o 476/2005, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2005, voin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

29

 

 

Komission asetus (EY) N:o 477/2005, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2005, vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta rasvattomalle maitojauheelle asetuksessa (EY) N:o 582/2004 säädetyssä pysyvässä tarjouskilpailussa

31

 

 

Komission asetus (EY) N:o 478/2005, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetystä 16. erityisestä tarjouskilpailusta

32

 

 

Komission asetus (EY) N:o 479/2005, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 214/2001 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetystä 15. erityisestä tarjouskilpailusta

33

 

 

Komission asetus (EY) N:o 480/2005, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2005, määrättyyn järjestelmään liittyvien maaliskuussa 2005 jätettyjen tiettyjä muna-alan ja siipikarjanliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksen (EY) N:o 593/2004 ja asetuksen (EY) N:o 1251/96 mukaisesti

34

 

 

Komission asetus (EY) N:o 481/2005, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2005, maaliskuussa 2005 jätettyjen tiettyjä siipikarjanlihasta peräisin olevia tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen siipikarjanlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti

36

 

 

Komission asetus (EY) N:o 482/2005, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2005, määrättyyn järjestelmään liittyvien maaliskuussa 2005 jätettyjen tiettyjä siipikarjanliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksen (EY) N:o 2497/96 mukaisesti

38

 

 

Komission asetus (EY) N:o 483/2005, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2005, oliiviöljyn tuontitodistusten myöntämisestä Tunisian tariffikiintiössä

40

 

 

Komission asetus (EY) N:o 484/2005, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2005, tuontitodistusten myöntämisestä ruokosokerille tietyissä tariffikiintiöissä ja tiettyjen etuuskohtelusopimusten mukaisesti

41

 

*

Neuvoston direktiivi 2005/24/EY, annettu 14 päivänä maaliskuuta 2005, direktiivin 87/328/ETY muuttamisesta puhdasrotuisista jalostusnaudoista saadun siemennesteen varastointiasemien sekä puhdasrotuisista jalostusnaudoista saatujen munasolujen ja alkioiden käyttämisen osalta ( 1 )

43

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä maaliskuuta 2005, luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen direktiivin (77/388/ETY) 11 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä tehdyn päätöksen 2000/256/EY muuttamisesta

45

 

*

Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä maaliskuuta 2005, Tanskalle annettavasta luvasta soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen direktiivin 77/388/ETY 14 artiklan 1 kohdan d alakohdasta poikkeavaa toimenpidettä

47

 

*

Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä maaliskuuta 2005, luvan antamisesta Kyproksen tasavallalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen direktiivin 77/388/ETY 11 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä

48

 

 

Komissio

 

*

Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisellä maataloustuotteiden kauppaa koskevalla sopimuksella perustetun maatalouden sekakomitean päätös N:o 2/2005, tehty 1 päivänä maaliskuuta 2005, liitteen 4 lisäysten muuttamisesta

50

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top