Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:069:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 69, 16. maaliskuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 69

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
16. maaliskuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 424/2005, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 425/2005, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 muuttamisesta maiden ja alueiden luettelon osalta ( 1 )

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 426/2005, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2005, väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien viimeisteltyjen polyesterifilamenttia olevien vaatetuskankaiden tuonnissa

6

 

 

Komission asetus (EY) N:o 427/2005, annettu 15 päivänä maaliskuuta 2005, 16 päivästä maaliskuuta 2005 sovellettavien tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla

34

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2005/215/EY:
Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä helmikuuta 2005, alueiden komitean kymmenen ranskalaisen varsinaisen jäsenen ja kuudan ranskalaisen varajäsenen nimeämisestä

37

 

 

Komissio

 

*

2005/216/EY:
Komission päätös, tehty 9 päivänä maaliskuuta 2005, päätöksen 2003/828/EY muuttamisesta niiltä osin kuin se koskee poisvientikiellosta tehtäviä poikkeuksia eläinten kotimaisten siirtojen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 544)
 ( 1 )

39

 

*

2005/217/EY:
Komission päätös, tehty 9 päivänä maaliskuuta 2005, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista naudan alkioiden tuonnissa yhteisöön (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 543)
 ( 1 )

41

 

*

2005/218/EY:
Komission päätös, tehty 11 päivänä maaliskuuta 2005, Saudi-Arabiasta peräisin olevien kalastustuotteiden tuontia koskevista erityisedellytyksistä (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 563)
 ( 1 )

50

 

*

2005/219/EY:
Komission päätös, tehty 11 päivänä maaliskuuta 2005, sellaisten kolmansien maiden luettelosta, joista kalastustuotteiden tuonti ihmisravinnoksi on sallittua, tehdyn päätöksen 97/296/EY muuttamisesta Saudi-Arabian osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 564)
 ( 1 )

55

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston yhteinen kanta 2005/220/YUTP 14 päivältä maaliskuuta 2005 erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP ajantasaistamisesta ja yhteisen kannan 2004/500/YUTP kumoamisesta

59

 

*

Neuvoston päätös 2005/221/YUTP tehty 14 päivänä maaliskuuta 2005 tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta ja päätöksen 2004/306/EY kumoamisesta

64

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston puitepäätös 2005/222/YOS, tehty 24 päivänä helmikuuta 2005, tietojärjestelmiin kohdistuvista hyökkäyksistä

67

 

 

Oikaisuja

 

 

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 398/2005, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2005, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta ( EUVL L 65, 11.3.2005 )

72

 

*

Oikaistaan neuvoston direktiivi 2003/81/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, oleskeluluvasta, joka myönnetään yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten kanssa tekeville kolmansien maiden kansalaisille, jotka ovat ihmiskaupan uhreja tai jotka ovat joutuneet laittomassa maahantulossa avustamisen kohteiksi ( EUVL L 261, 6.8.2004 )

72

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top