EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:062:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 62, 09. maaliskuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 62

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
9. maaliskuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 385/2005, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 386/2005, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2005, useiden asetusten muuttamisesta eräiden hedelmien ja vihannesten sekä hedelmä- ja vihannesjalosteiden yhdistetyn nimikkeistön koodien osalta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 387/2005, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2005, avokadojen kaupan pitämisen vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 831/97 muuttamisesta

5

 

*

Komission asetus (EY) N:o 388/2005, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2005, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 577/98 säädettyjen työelämästä eläkkeelle siirtymistä koskevien vuoden 2006 lisäkysymysten määrittelystä ja asetuksen (EY) N:o 246/2003 muuttamisesta

7

 

*

Komission asetus (EY) N:o 389/2005, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2005, muihin kolmansiin maihin kuin Sveitsiin ja Liechtensteiniin vietäviä tietyissä hedelmä- ja vihannesjalosteissa käytettyjä tiettyjä sokereita koskevista poikkeuksista asetuksiin (EY) N:o 2201/96 ja (EY) N:o 800/1999

12

 

*

Komission direktiivi 2005/23/EY, annettu 8 päivänä maaliskuuta 2005, merenkulkijoiden vähimmäiskoulutuksesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/25/EY muuttamisesta ( 1 )

14

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2005/182/EY:
Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä heinäkuuta 2004, liiallisen alijäämän olemassaolosta Slovakiassa

16

 

*

2005/183/EY:
Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä heinäkuuta 2004, liiallisen alijäämän olemassaolosta Puolassa

18

 

*

2005/184/EY:
Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä heinäkuuta 2004, liiallisen alijäämän olemassaolosta Kyproksessa

19

 

*

2005/185/EY:
Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä heinäkuuta 2004, liiallisen alijäämän olemassaolosta Tšekin tasavallassa

20

 

*

2005/186/EY:
Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä heinäkuuta 2004, liiallisen alijäämän olemassaolosta Maltassa

21

 

 

Komissio

 

*

2005/187/EY:
Komission suositus, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2005, neuvoston direktiivin 95/53/EY mukaisesta rehujen yhteensovitetusta tarkastusohjelmasta vuodeksi 2005
 ( 1 )

22

 

*

2005/188/EY:
Komission päätös, tehty 19 päivänä heinäkuuta 2004, keskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi (Asia COMP/M.3333 – SONY/BMG) (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 2815)
 ( 1 )

30

 

*

2005/189/EY:
Komission päätös, tehty 7 päivänä maaliskuuta 2005, vuoden 2003 liittymisasiakirjan liitteessä XIV olevan lisäyksen muuttamisesta Slovakian tiettyjen liha-alan laitosten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 512)
 ( 1 )

34

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2005/190/YUTP, 7 päivältä maaliskuuta 2005, Euroopan unionin yhdennetystä oikeusvaltio-operaatiosta Irakin osalta, EUJUST LEX

37

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top