EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:048:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 48, 19. helmikuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 48

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
19. helmikuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 279/2005, annettu 18 päivänä helmikuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

 

Komission asetus (EY) N:o 280/2005, annettu 18 päivänä helmikuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 281/2005, annettu 18 päivänä helmikuuta 2005, asetuksen (ETY) N:o 2921/90 muuttamisesta kaseiinin ja kaseinaattien valmistukseen käytettävän rasvattoman maidon tuen määrän osalta

5

 

 

Komission asetus (EY) N:o 282/2005, annettu 18 päivänä helmikuuta 2005, Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista

6

 

 

Komission asetus (EY) N:o 283/2005, annettu 18 päivänä helmikuuta 2005, vientitukien vahvistamisesta hedelmä- ja vihannesjalostealalla lisättyä sokeria koskevaa vientitukea (väliaikaisesti säilötyt kirsikat, kuoritut tomaatit, sokeroidut kirsikat, valmistetut hasselpähkinät, tietyt appelsiinimehut) lukuun ottamatta

8

 

*

Komission asetus (EY) N:o 284/2005, annettu 18 päivänä helmikuuta 2005, muihin kolmansiin maihin kuin Sveitsiin ja Liechtensteiniin perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviä tuotteita koskevista poikkeuksista asetukseen (EY) N:o 800/1999

10

 

*

Komission asetus (EY) N:o 285/2005, annettu 18 päivänä helmikuuta 2005, tiettyjen jalostettujen maataloustuotteiden Sveitsiin ja Liechtensteiniin suuntautuvaa vientiä koskevan parannetun kauppajärjestelmän toteuttamisesta johtuvista siirtymätoimenpiteistä

12

 

 

Komission asetus (EY) N:o 286/2005, annettu 18 päivänä helmikuuta 2005, tuontitodistusten myöntämisestä ruokosokerille tietyissä tariffikiintiöissä ja tiettyjen etuuskohtelusopimusten mukaisesti

14

 

 

Komission asetus (EY) N:o 287/2005, annettu 18 päivänä helmikuuta 2005, muna-alalla 21 päivästä helmikuuta 2005 sovellettavien vientitukien vahvistamisesta

16

 

 

Komission asetus (EY) N:o 288/2005, annettu 18 päivänä helmikuuta 2005, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

18

 

*

Komission direktiivi 2005/12/EY, tehty 18 päivänä helmikuuta 2005, ro-ro-matkustaja-alusten erityisistä vakavuusvaatimuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/25/EY liitteiden I ja II muuttamisesta ( 1 )

19

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2005/139/EY:
Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä helmikuuta 2005, AKT–EY-kumppanuussopimuksen 96 artiklan mukaisten neuvottelujen päättämisestä Zimbabwen kanssa tehtyyn päätökseen 2002/148/EY sisältyvien toimenpiteiden soveltamiskauden jatkamisesta

28

 

 

Komissio

 

*

2005/140/EY:
Komission päätös, tehty 30 päivänä maaliskuuta 2004, tukiohjelmasta, joka on toteutettu Kastilia ja Leónin autonomisella alueella kivihiilialan yritysten hyväksi (Espanjan vuosiksi 2001 ja 2002 myöntämä tuki) (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 927)
 ( 1 )

30

 

*

2005/141/EY:
AKT–EY–tulliyhteistyökomitean päätös N:o 1/2005, annettu 8 päivänä helmikuuta 2005, alkuperätuotteiden käsitteen määritelmästä poikkeamisesta Kap Verden erityistilanteen huomioon ottamiseksi miesten paitojen (HS-nimike 62.05) tuotannon osalta

43

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2005/142/YUTP, 17 päivältä helmikuuta 2005, Euroopan unionin poliisioperaation (EUPOL Proxima) jatkamisesta entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa hyväksytyn yhteisen toiminnan 2004/789/YUTP muuttamisesta

45

 

*

Neuvoston yhteinen toiminta 2005/143/YUTP, 17 päivältä helmikuuta 2005, Euroopan unionin poliisioperaatiosta hyväksytyn yhteisen toiminnan 2002/210/YUTP muuttamisesta

46

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2256/2004, annettu 14 päivänä lokakuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 747/2001 muuttamisesta tiettyjä Egyptistä, Maltasta ja Kyproksesta peräisin olevia tuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden ja tiettyjen Maltasta ja Kyproksesta peräisin olevien tuotteiden viitemäärien osalta ( EUVL L 385, 29.12.2004 )

47

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 316/2004, annettu 20 päivänä helmikuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen viinituotteiden kuvauksen, nimityksen, tarjontamuodon ja suojauksen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 753/2002 muuttamisesta ( EUVL L 55, 24.2.2004 )

47

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top