Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:037:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 37, 10. helmikuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 37

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
10. helmikuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 212/2005, annettu 9 päivänä helmikuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 213/2005, annettu 8 päivänä helmikuuta 2005, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 214/2005, annettu 9 päivänä helmikuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteen III muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden seurannasta vuohissa (1)

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 215/2005, annettu 9 päivänä helmikuuta 2005, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle

13

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Euroopan parlamentti
Neuvosto
Komissio
Tuomioistuin
Tilintarkastustuomioistuin
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
Alueiden komitea
Euroopan oikeusasiamies

 

*

2005/118/EY:Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja oikeusasiamiehen päätös, tehty 26 päivänä tammikuuta 2005, Euroopan yhteisöjen henkilöstökoulutuskeskuksen perustamisesta

14

 

*

2005/119/EY:Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pääsihteerien, tuomioistuimen kirjaajan, tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean pääsihteerien sekä oikeusasiamiehen edustajan päätös, tehty 26 päivänä tammikuuta 2005, Euroopan yhteisöjen henkilöstökoulutuskeskuksen organisaatiosta ja toiminnasta

17

 

 

Oikaisuja

 

 

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 63/2005, annettu 14 päivänä tammikuuta 2005, valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä 1 päivän maaliskuuta ja 31 päivän toukokuuta 2005 väliseksi vuosineljännekseksi (EUVL L 13, 15.1.2005)

21

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 796/2004, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (EUVL L 141, 30.4.2004)

22

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top