EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:034:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 34, 08. helmikuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 34

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
8. helmikuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

 

Komission asetus (EY) N:o 207/2005, annettu 7 päivänä helmikuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

1

 

*

Komission asetus (EY) N:o 208/2005, annettu 4 päivänä helmikuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 466/2001 muuttamisesta polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen osalta (1)

3

 

*

Komission asetus (EY) N:o 209/2005, annettu 7 päivänä helmikuuta 2005, sellaisten tekstiilituotteiden luettelon vahvistamisesta, joista ei tarvitse esittää alkuperäselvitystä niitä yhteisössä vapaaseen liikkeeseen luovutettaessa

6

 

*

Komission direktiivi 2005/10/EY, annettu 4 päivänä helmikuuta 2005, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä elintarvikkeiden bentso[a]pyreenipitoisuuksien virallista tarkastusta varten (1)

15

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Komissio

 

*

2005/107/EY:Komission päätös, tehty 2 päivänä helmikuuta 2005, tarttuvan vertamuodostavan kudoksen kuolion (IHN) ja/tai virusperäisen verenvuotoseptikemian (VHS) osalta hyväksyttyjen vyöhykkeiden ja kalanviljelylaitosten luetteloista tehdyn päätöksen 2002/308/EY liitteiden I ja II muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 118)  (1)

21

 

*

2005/108/EY:Komission suositus, annettu 4 päivänä helmikuuta 2005, elintarvikkeissa esiintyvien polysyklisten aromaattisten hiilivetypitoisuuksien lisätutkimisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 256)  (1)

43

 

 

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset

 

*

Neuvoston päätös 2005/109/YUTP, tehty 24 päivänä tammikuuta 2005, sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välillä Marokon kuningaskunnan osallistumisesta Euroopan unionin sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Bosnia ja Hertsegovinassa (operaatio Althea)

46

Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan sopimus Marokon kuningaskunnan osallistumisesta Euroopan unionin sotilaalliseen kriisinhallintaoperaatioon Bosnia ja Hertsegovinassa (operaatio Althea)

47

 

 

Oikaisuja

 

*

Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1973/2004, annettu 29 päivänä lokakuuta 2004, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka koskevat mainitun asetuksen IV ja IV a osastossa säädettyjä tukijärjestelmiä sekä kesannoidun maan käyttöä raaka-aineiden tuottamiseen (EUVL L 345, 20.11.2004)

51

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top