Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2005:019:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 19, 21. tammikuuta 2005


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1725-261X

Euroopan unionin

virallinen lehti

L 19

European flag  

Suomenkielinen laitos

Lainsäädäntö

48. vuosikerta
21. tammikuu 2005


Sisältö

 

I   Säädökset, jotka on julkaistava

Sivu

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 83/2005, annettu 18 päivänä tammikuuta 2005, muun muassa Korean tasavallasta ja Taiwanista peräisin olevan polyeteenitereftalaatin tuontia koskevan asetuksen (EY) N:o 2604/2000 muuttamisesta

1

 

*

Neuvoston asetus (EY) N:o 84/2005, annettu 18 päivänä tammikuuta 2005, lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Japanista peräisin olevien televisiokamerajärjestelmien tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 2042/2000 liitteen muuttamisesta

9

 

 

Komission asetus (EY) N:o 85/2005, annettu 20 päivänä tammikuuta 2005, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi

15

 

 

Komission asetus (EY) N:o 86/2005, annettu 20 päivänä tammikuuta 2005, melassin 21 päivänä tammikuuta 2005 sovellettavien edustavien hintojen ja lisätuontitullien vahvistamisesta sokerialalla

17

 

 

Komission asetus (EY) N:o 87/2005, annettu 20 päivänä tammikuuta 2005, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta

19

 

 

Komission asetus (EY) N:o 88/2005, annettu 20 päivänä tammikuuta 2005, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta

21

 

 

Komission asetus (EY) N:o 89/2005, annettu 20 päivänä tammikuuta 2005, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1327/2004 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 17. osittaista tarjouskilpailua varten

24

 

 

Komission asetus (EY) N:o 90/2005, annettu 20 päivänä tammikuuta 2005, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta

25

 

 

Komission asetus (EY) N:o 91/2005, annettu 20 päivänä tammikuuta 2005, vähennyskertoimen soveltamisesta perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomien tavaroiden tukitodistuksiin asetuksen (EY) N:o 1520/2000 8 artiklan 5 kohdassa säädetyllä tavalla

26

 

*

Komission asetus (EY) N:o 92/2005, annettu 19 päivänä tammikuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 täytäntöönpanosta eläimistä saatavien sivutuotteiden hävittämisen tai käytön osalta ja kyseisen asetuksen liitteen VI muuttamisesta biokaasutuotannon ja renderoitujen rasvojen käsittelyn osalta ( 1 )

27

 

*

Komission asetus (EY) N:o 93/2005, annettu 19 päivänä tammikuuta 2005, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1774/2002 muuttamisesta kalaperäisten eläimistä saatavien sivutuotteiden käsittelyn sekä eläimistä saatavien sivutuotteiden kuljetuksessa vaadittavien kaupallisten asiakirjojen osalta ( 1 )

34

 

 

Komission asetus (EY) N:o 94/2005, annettu 20 päivänä tammikuuta 2005, asetuksen (EY) N:o 638/2003 mukaisesti vuoden 2005 tammikuun viiden ensimmäisen työpäivän kuluessa jätetyistä hakemuksista AKT-maista sekä merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin olevan riisin tuontitodistusten myöntämisestä

40

 

 

Komission asetus (EY) N:o 95/2005, annettu 20 päivänä tammikuuta 2005, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrien vahvistamisesta

42

 

 

Komission asetus (EY) N:o 96/2005, annettu 20 päivänä tammikuuta 2005, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1757/2004 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

45

 

 

Komission asetus (EY) N:o 97/2005, annettu 20 päivänä tammikuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 1565/2004 tarkoitetun kauran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

46

 

 

Komission asetus (EY) N:o 98/2005, annettu 20 päivänä tammikuuta 2005, asetuksessa (EY) N:o 2275/2004 tarkoitetun durran tuontia koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta

47

 

 

Komission asetus (EY) N:o 99/2005, annettu 20 päivänä tammikuuta 2005, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2277/2004 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

48

 

 

Komission asetus (EY) N:o 100/2005, annettu 20 päivänä tammikuuta 2005 maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2276/2004 tarkoitetun tarjouskilpailun osana

49

 

*

Komission direktiivi 2005/4/EY, annettu 19 päivänä tammikuuta 2005, näytteenotto- ja määritysmenetelmistä elintarvikkeissa olevien lyijyn, kadmiumin, elohopean ja 3-MCPD:n enimmäismäärien virallista tarkastusta varten annetun direktiivin 2001/22/EY muuttamisesta ( 1 )

50

 

 

II   Säädökset, joita ei tarvitse julkaista

 

 

Neuvosto

 

*

2005/35/EY:
Neuvoston päätös, tehty 7 päivänä joulukuuta 2004, säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan Euroopan yhteisön ja Monacon ruhtinaskunnan välisen sopimuksen allekirjoittamisesta sekä sen liitteenä olevan aiejulistuksen allekirjoittamisesta

53

Euroopan yhteisön ja Monacon ruhtinaskunnan välinen sopimus säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 3 päivänä kesäkuuta 2003 annetussa neuvoston direktiivissä 2003/48/EY säädettyjä toimenpiteitä vastaavista toimenpiteistä

55

 

 

Komissio

 

*

2005/36/EY:
Komission päätös, tehty 8 päivänä syyskuuta 2004, rakenneuudistustuesta, jonka Ranska aikoo myöntää Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) -meriliikenneyhtiölle, 9 päivänä heinäkuuta 2003 tehdyn komission päätöksen muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 3359)
 ( 1 )

70

 

*

2005/37/EY:
Komission päätös, tehty 29 päivänä lokakuuta 2004, Euroopan teknis-tieteellisen keskuksen (ETTK) perustamisesta ja teknisten toimien koordinoinnista eurometallirahojen väärentämisen torjumiseksi

73

 

*

2005/38/EY:
Komission päätös, tehty 27 päivänä joulukuuta 2004, sellaisten lisäpäivien myöntämisestä Alankomaille, joina alus saa olla poissa satamasta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2287/2003 liitteen V mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 5269)

75

 

*

2005/39/EY:
Komission päätös, tehty 30 päivänä joulukuuta 2004, eläinten terveyttä koskevan yhteisön politiikan ulkoisen arvioinnin rahoittamisesta sekä eläintautiepidemioista aiheutuviin riskeihin liittyvän EU:n rahoitusvälineen kustannuksia ja edellytyksiä koskevan tutkimuksen rahoittamisesta

76

 


 

(1)   ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

FI

Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.

Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top